Lichaam en spiritualiteit

Door Ed Brink

De mens en alles om ons heen heeft een spirituele oorsprong. Dit betekent dat alles om ons heen meerdere dimensies in zich draagt dan met de gebruikelijke lichamelijke vijf zintuigen te bemerken is. Bij spiritualiteit denken we aan de geestelijke oorsprong van de wereld ?het hogere? en ontstaat snel de vergissing die al lange tijd begaan wordt, dat het aardse en het meest aardse van de mens het lichaam, minderwaardig zou zijn t.o.v. het geestelijke. Echter alles is van geestelijke oorsprong en zo ook het lichaam. Het lichaam volgt de meest aardse wetten en is relatief het traagst reagerend. Het emotionele van de mens reageert sneller en het mentale weer sneller.

In de huidige maatschappij hebben we de verbinding met onze geestelijke deel merendeels verbroken. We denken dat alles wat we gewaar kunnen worden via onze lichamelijke zintuigen het enige ware is. Dit heeft als gevolg dat we vrij zijn komen te staan van het geestelijke. Echter dit is maar schijn. De verbinding die tussen de geestelijke wereld via de ziel met de persoon is, is nooit weg geweest. Wel door te denken dat deze verbinding er niet is zijn we bewust de verbinding kwijt geraakt. De energie volgt de gedachte.

Een ieder van ons heeft een eigen wereldbeeld opgebouwd door de ervaringen, die we opgedaan hebben in het huidige en vorige levens, en leeft vandaar uit. Dit wereldbeeld, bijvoorbeeld de wereld is boosaardig of de wereld is een groot lijden, roept via de betreffende trillingen dezelfde trilling op en zal het wereldbeeld bevestigen. Als ik wantrouwig ben naar de wereld toe dan zal alles wat ik mee maak verkleurd worden door deze blik en zal ik overal iets achter zoeken ook al bedoelt de ander dat niet zo. Je zult steeds bevestigd worden in je eigen beeld van de wereld.

Alleen open en oprecht naar jezelf kijken kan een opening geven je eigen overtuigingen te gaan doorzien.

Alle overtuigingen hebben hun weerslag op het lichaam. Het lichaam vertegenwoordigt in de meest vaste vorm hetgeen je in spiritueel oogpunt bent. Het lichaam volgt de spirituale wetmatigheden op de meest aardse vorm. Oorzaak en gevolg zijn ook  hier werkzaam. Bij de conceptie ben je het verbond met het lichaam aangegaan een leerschool op aarde te doorgaan.

Het lichaam dat je daarbij hebt gekregen is je daarbij van dienst. Het lichaam is een zeer intelligent instrument dat direct reageert op de gemoedstoestand van de persoon. Langdurige blokkaden in het gevoelsleven geven hun neerslag in het lichaam. En het lichaam reageert daarop met sensaties als pijnen en andere ongemakken.

Deze ongemakken vinden we meestal maar lastig en proberen we zo snel mogelijk kwijt te raken door bv. pillen. We gaan hierbij voorbij aan het feit dat het lichaam reageert op de gemoedstoestand van de persoon. Deze toestand wordt door pillen niet aangepakt. Het idee dat klachten iets zeggen over je eigen functioneren is alleen maar lastig en voelen we vaak als een bedreiging. De klachten moeten zo snel mogelijk over zijn. Op die manier gaan we voorbij aan de lessen die het lichaam ons geeft. We verbreken de band met het lichaam. We willen het niet voelen.  Door het lichaam worden we echter uiteindelijk  gedwongen  tot inkeer  te komen, omdat het echt niet meer verder gaat. We moeten wel luisteren. Als we beter hadden geluisterd dan hadden we al eerder gemerkt dat er iets niet klopte.

De verbinding tussen de persoon en zijn/haar lichaam is vaak grotendeels verbroken. Het herstel van de verbinding is vaak het eerste vereiste om tot genezing te komen. In mijn praktijk kom ik dit probleem bij velen tegen. Velen begrijpen dat er iets niet klopt maar hoe het zit is onduidelijk. De verbinding tussen de persoon en het lichaam is vaak al zeer lang verbroken.

Hoe krijgen we de verbinding weer terug?

Het lichaam kan als een zelfstandige eenheid benaderd worden en uitgenodigd worden weer contact te maken. Dit is niet iets wat eventjes gebeurd.

Het is nodig regelmatig stil te worden door bijvoorbeeld een halfuur stil te zitten en tot rust te komen. In rust wordt het weer mogelijk signalen van het lichaam te gaan herkennen. Je kunt het lichaam letterlijk uitnodigen te vertellen wat er aan de hand is. Door de intentie voor jezelf uit te spreken dat je weer contact wilt hebben met het lichaam en weer wilt luisteren naar het lichaam zal de opening geven voor een hernieuwd contact. Door bijvoorbeeld je aandacht te vestigen op de plek met de meeste spanning kan je proberen contact te maken met die plek en het uitnodigen te vertellen wat er aan de hand is. Veelal gebeurt er de eerste keren niets. Echter de aanhouder wint. Als je werkelijk serieus bereid bent naar je lichaam te luisteren dan zal er weer contact ontstaan en je duidelijk worden wat er aan de hand is. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, doordat er een gevoel omhoog komt, doordat er een beeld zichtbaar wordt, doordat je een ingeving krijgt, een droom krijgt etc. Het antwoord kan op een onverwacht moment komen. Het is de kunst het signaal te leren herkennen en er bij stil te willen staan.

Meestal komt het op een onverwacht moment. Een moment waarop je even de controle loslaat op je denken en voelen. Op zo?n moment kan er plots een inzicht ontstaan. Neem het serieus en kijk ernaar. Vaak hebben we het idee dat kan niet waar zijn of het is niets. Waar het omgaat is alles wat je voelt, ervaart, etc. serieus te nemen en er aandacht aan te geven. Neem je lijf serieus. Het is een pracht van een tempel voor de geest waardoor allerlei aardse lessen geleerd kunnen worden.