Homeopathie en spiritualiteit

door Ed Brink
In het leven zijn we allen op weg vanuit de eenheid om via bewustwording tot liefde te komen. Dit zijn de drie pilaren van Psychosofia. In elk leven worden nieuwe uitdagingen aangegaan om dit proces opgang te brengen. In de huidige tijd is het bewustwordingsproces versneld.
Velen worden momenteel geconfronteerd met zichzelf. Dit kan gaan via allerlei situaties waarin we terecht komen en doordat het lichaam via klachten aangeeft dat er iets niet klopt. Allerlei klachten en ziekten kunnen optreden om het bewustwordingsproces te stimuleren. Mentale en psychische klachten kunnen hetzelfde effect hebben als lichamelijke klachten, als we bereid zijn om te luisteren naar dat wat is.
Diverse boeken zijn verschenen om klachten te verklaren vanuit de achterliggende spirituele achtergrond. Wees wel op uw hoede dat u altijd
weer bij uzelf te rade gaat of het wel klopt wat er in staat.
In wezen gaat het om de weg van het bewustzijn. Maar hoe doen we dat? In de werkgroep “Spiritualiteit  en geneeskunde” besteden we hier aandacht aan
door bij elkaar te kijken hoe we diverse problemen aanpakken en in hoeverre we het bewustwordingsproces stimuleren. Wat in iedergeval duidelijk naar voren komt is dat er een aantal basisgegevens is. Het bewustwordingsproces verloopt  echter niet volgens een strak schema.
Een van de basisgegevens is dat het belangrijk is tot erkenning en acceptatie te komen van de problematiek (of de problematiek nu psychisch of
lichamelijk is, maakt niet uit). Deze zin is eenvoudiger neergezet dan uitgevoerd.
Zodra we naar onzelf kijken en datgene accepteren wat er is dan gaan al snel de alarmbellen rinkelen. Dit accepteren is te pijnlijk. Ik wil alles accepteren maar dit!!!!.
Jezelf accepteren zoals je bent is zo wie zo al niet eenvoudig. We hebben als kind al te vaak gehoord dat er van alles aan ons mankeerde. We kunnen eenvoudig weg niet goed zijn. Als mens zitten we vol met overtuigingen die gebaseerd zijn op eerdere ervaringen. En deze overtuigingen ontnemen ons de
mogelijkheid het leven onbevangen aan te kijken. Zolang er geen acceptatie is van dat wat is, blijft er een innerlijke strijd aanwezig welke veel energie vergt en blokkerend werkt. Het komen tot acceptatie is goed te vergelijken met de fasen die beschreven zijn in het rouwproces. In eerste instantie is de ontkenning. Het is er niet. Er is geen acceptatie. Dan kan er woede ontstaan. Ik wil dit niet.
Daarna kan de verzachting intreden waarbij het verdriet loskomt. Uiteindelijk komen we tot acceptatie in liefde.
Daarna is er een verdere ontwikkeling mogelijk. Veelal blijven mensen in een van de fasen steken. De fasen lopen in de werkelijkheid nogal door elkaar
heen. Belangrijk is te herkennen in welke fase je zit, zodat je jezelf beter kunt begrijpen.
Na de acceptatie van dat wat is, kan vanuit liefde naar de problematiek gekeken worden en tot bewustzijn gebracht worden. Er is geen strijd meer
nodig. Energie komt weer vrij. Bewust-worden betekent zowel het inzicht verkrijgen als het doorleefd hebben. Het wordt een waarheid voor je. Je gaat er naar handelen. Zolang verandering in het handelen niet aanwezig is is het proces nog niet voltooid.
Dit alles is mooi beschreven maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn. Er zijn maar weinig mensen die instaat zijn te handelen vanuit het bovengeschrevene.
Dat is een ware levenskunst. Dit vergt veel oefening. In wezen zijn we allen op zoek.
Uiteindelijk kunnen we komen tot het leven vanuit het hogere bewustzijn. Vanuit het hogerezelf. We zijn dan in staat om vanuit het hart te gaan leven.
Dit is iets anders dan te gaan leven vanuit het idee dat alles mooi behoort te zijn. Vanuit het hart leven is iets wat wij nog nauwelijks kunnen bevatten. Het kan hard zijn als dit nodig is. Het kan zacht zijn als het
nodig is. Het gaat met de stroom van het leven mee; mee met de alledaagsheid van het leven.
In werkelijkheid worden we veelal bepaald door de emotionele ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Hier liggen vele blokkaden in het handelen, welke we niet even wegpoetsen.
Mijn ervaring als homeopatisch arts is dat je met homeopatische middelen het bewustwordingsproces kunt stimuleren en bevorderen. Dit is een aspect van de
homeopatie die weinig belicht wordt. De nieuwste ontwikkelingen in de homeopatie zijn vooral gericht op het bewustwordingsproces van de mens.
Van steeds meer homeopatische middelen zijn de psychische en spirituele achtergronden bekend waar mensen in hun eigen proces mee geholpen kunnen
worden.  Bij de beoordeling of een middel werkt wordt het bewustworden van de problematiek en het bevrijdende effect daarvan als een belangrijk criterium
gebruikt.
Met behulp van homeopatische middelen kunnen spontaan inzichten ontstaan waarna de klachten/problemen zich geleidelijk laten oplossen. De eigen inbreng, inzichten en keuzen blijven van groot belang. Wat ik vaak zie is dat een homeopatisch middel de blokkade doet verminderen in jezelf waarna je
makkelijker stappen kunt zetten om de problematiek waar het omgaat aan te gaan. Maar zelf heb je altijd nog de keuze om de stap wel of niet te zetten.
Zet je de stap niet dan is de kans groot dat de onderliggende problematiek zich weer gaat vertalen in een klacht. Een homeopatisch middel kan nooit zomaar een probleem wegnemen, maar het proces wel vergemakkelijken.
Ik maak mee dat mensen een lang bewustwordingsproces achter de rug hebben
en dat hetgeen waar het omgaat nog steeds niet is verbeterd.
Een mevrouw bij mij in de praktijk had al vele jaren last van hevige angsten met heftige beelden van concentratiekampen. Door psychoanalyse en andere
methoden had ze de angsten onder ogen gezien maar de angsten bleven sterk aanwezig samen met diverse lichamelijke klachten. Haar verhaal deed mij
denken aan het middel Natrium Iodatum dat bekend staat bij de problematiek rondom overleven en het idee geen overlevingsmogelijkheid te hebben. Deze
vrouw verbeterde binnen een maand aanzienlijk. De klachten verdwenen volledig. Voor mij was dit  bijzonder snel. Dit was alleen mogelijk door het
vele voorwerk wat zij had gedaan voordat ze bij mij kwam. Een man die geheel teruggetrokken leefde en zich afzijdig hield van de wereld doordat hij vele angsten in zich had, maakte op mij een niet geaarde
indruk. Hij was als het ware nog niet echt geincarneerd in zijn lijf. Hydrogenium (waterstof) dat bekend staat om het niet geincarneerd zijn heeft hem weer op de aarde gebracht en in de loop van een jaar is hij de deur
uitgegaan en om in de samenleving weer een plaats gaan veroveren. Hij was in staat zijn angsten aan te zien en nieuwe keuzen te maken.
Vele vormen van problemen kunnen homeopatisch benaderd worden. Stemmenhoren, allerlei angsten, depressiviteit, uitputting, vastzittende emoties en
allerlei lichamelijke klachten komen in aanmerking voor een homeopatische benadering.
Zoals wel duidelijk zal zijn wordt er tijdens de behandeling veel aandacht besteed aan het bewustworden van de achterliggende inzichten.
Inzichten kunnen ook spontaan ontstaan na een homeopatisch middel door dat het via een droom duidelijk wordt. Aan dromen wordt dan ook aandacht besteed. Veelal is het homeopatische middel in staat een verbinding te doen ontstaan tussen de diverse aspecten van de mens. Zowel het psychische, emotionele als het lichamelijke kan erop reageren.
Het is wel de kunst van de homeopatisch arts de juiste problematiek
helder te krijgen en daarbij een goed passend middel te vinden.

door Ed Brink

In het leven zijn we allen op weg vanuit de eenheid om via bewustwording tot liefde te komen. Dit zijn de drie pilaren van Psychosofia. In elk leven worden nieuwe uitdagingen aangegaan om dit proces opgang te brengen. In de huidige tijd is het bewustwordingsproces versneld.

Velen worden momenteel geconfronteerd met zichzelf. Dit kan gaan via allerlei situaties waarin we terecht komen en doordat het lichaam via klachten aangeeft dat er iets niet klopt. Allerlei klachten en ziekten kunnen optreden om het bewustwordingsproces te stimuleren. Mentale en psychische klachten kunnen hetzelfde effect hebben als lichamelijke klachten, als we bereid zijn om te luisteren naar dat wat is.

Diverse boeken zijn verschenen om klachten te verklaren vanuit de achterliggende spirituele achtergrond. Wees wel op uw hoede dat u altijd weer bij uzelf te rade gaat of het wel klopt wat er in staat.

In wezen gaat het om de weg van het bewustzijn. Maar hoe doen we dat? In de werkgroep “Spiritualiteit  en geneeskunde” besteden we hier aandacht aan

door bij elkaar te kijken hoe we diverse problemen aanpakken en in hoeverre we het bewustwordingsproces stimuleren. Wat in iedergeval duidelijk naar voren komt is dat er een aantal basisgegevens is. Het bewustwordingsproces verloopt  echter niet volgens een strak schema.

Een van de basisgegevens is dat het belangrijk is tot erkenning en acceptatie te komen van de problematiek (of de problematiek nu psychisch of lichamelijk is, maakt niet uit). Deze zin is eenvoudiger neergezet dan uitgevoerd.

Zodra we naar onzelf kijken en datgene accepteren wat er is dan gaan al snel de alarmbellen rinkelen. Dit accepteren is te pijnlijk. Ik wil alles accepteren maar dit!!!!.

Jezelf accepteren zoals je bent is zo wie zo al niet eenvoudig. We hebben als kind al te vaak gehoord dat er van alles aan ons mankeerde. We kunnen eenvoudig weg niet goed zijn. Als mens zitten we vol met overtuigingen die gebaseerd zijn op eerdere ervaringen. En deze overtuigingen ontnemen ons de

mogelijkheid het leven onbevangen aan te kijken. Zolang er geen acceptatie is van dat wat is, blijft er een innerlijke strijd aanwezig welke veel energie vergt en blokkerend werkt. Het komen tot acceptatie is goed te vergelijken met de fasen die beschreven zijn in het rouwproces. In eerste instantie is de ontkenning. Het is er niet. Er is geen acceptatie. Dan kan er woede ontstaan. Ik wil dit niet.

Daarna kan de verzachting intreden waarbij het verdriet loskomt. Uiteindelijk komen we tot acceptatie in liefde. Daarna is er een verdere ontwikkeling mogelijk. Veelal blijven mensen in een van de fasen steken. De fasen lopen in de werkelijkheid nogal door elkaar heen. Belangrijk is te herkennen in welke fase je zit, zodat je jezelf beter kunt begrijpen.

Na de acceptatie van dat wat is, kan vanuit liefde naar de problematiek gekeken worden en tot bewustzijn gebracht worden. Er is geen strijd meer. Energie komt weer vrij. Bewust-worden betekent zowel het inzicht verkrijgen als het doorleefd hebben. Het wordt een waarheid voor je. Je gaat er naar handelen. Zolang verandering in het handelen niet aanwezig is is het proces nog niet voltooid.

Dit alles is mooi beschreven maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn. Er zijn maar weinig mensen die instaat zijn te handelen vanuit het bovengeschrevene.

Dat is een ware levenskunst. Dit vergt veel oefening. In wezen zijn we allen op zoek.

Uiteindelijk kunnen we komen tot het leven vanuit het hogere bewustzijn. Vanuit het hogerezelf. We zijn dan in staat om vanuit het hart te gaan leven.

Dit is iets anders dan te gaan leven vanuit het idee dat alles mooi behoort te zijn. Vanuit het hart leven is iets wat wij nog nauwelijks kunnen bevatten. Het kan hard zijn als dit nodig is. Het kan zacht zijn als het nodig is. Het gaat met de stroom van het leven mee; mee met de alledaagsheid van het leven.

In werkelijkheid worden we veelal bepaald door de emotionele ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Hier liggen vele blokkaden in het handelen, welke we niet even wegpoetsen.

Mijn ervaring als homeopatisch arts is dat je met homeopatische middelen het bewustwordingsproces kunt stimuleren en bevorderen. Dit is een aspect van de homeopatie die weinig belicht wordt. De nieuwste ontwikkelingen in de homeopatie zijn vooral gericht op het bewustwordingsproces van de mens.

Van steeds meer homeopatische middelen zijn de psychische en spirituele achtergronden bekend waar mensen in hun eigen proces mee geholpen kunnen

worden.  Bij de beoordeling of een middel werkt wordt het bewustworden van de problematiek en het bevrijdende effect daarvan als een belangrijk criterium gebruikt.

Met behulp van homeopatische middelen kunnen spontaan inzichten ontstaan waarna de klachten/problemen zich geleidelijk laten oplossen. De eigen inbreng, inzichten en keuzen blijven van groot belang. Wat ik vaak zie is dat een homeopatisch middel de blokkade doet verminderen in jezelf waarna je makkelijker stappen kunt zetten om de problematiek waar het omgaat aan te gaan. Maar zelf heb je altijd nog de keuze om de stap wel of niet te zetten.

Zet je de stap niet dan is de kans groot dat de onderliggende problematiek zich weer gaat vertalen in een klacht. Een homeopatisch middel kan nooit zomaar een probleem wegnemen, maar het proces wel vergemakkelijken.

Ik maak mee dat mensen een lang bewustwordingsproces achter de rug hebben en dat hetgeen waar het omgaat nog steeds niet is verbeterd.

Een mevrouw bij mij in de praktijk had al vele jaren last van hevige angsten met heftige beelden van concentratiekampen. Door psychoanalyse en andere methoden had ze de angsten onder ogen gezien maar de angsten bleven sterk aanwezig samen met diverse lichamelijke klachten. Haar verhaal deed mij denken aan het middel Natrium Iodatum dat bekend staat bij de problematiek rondom overleven en het idee geen overlevingsmogelijkheid te hebben. Deze vrouw verbeterde binnen een maand aanzienlijk. De klachten verdwenen volledig. Voor mij was dit  bijzonder snel. Dit was alleen mogelijk door het vele voorwerk wat zij had gedaan voordat ze bij mij kwam.

Een man die geheel teruggetrokken leefde en zich afzijdig hield van de wereld doordat hij vele angsten in zich had, maakte op mij een niet geaarde indruk. Hij was als het ware nog niet echt geincarneerd in zijn lijf. Hydrogenium (waterstof) dat bekend staat om het niet geincarneerd zijn heeft hem weer op de aarde gebracht en in de loop van een jaar is hij de deur uitgegaan en om in de samenleving weer een plaats gaan veroveren. Hij was in staat zijn angsten aan te zien en nieuwe keuzen te maken.

Vele vormen van problemen kunnen homeopatisch benaderd worden. Stemmenhoren, allerlei angsten, depressiviteit, uitputting, vastzittende emoties en allerlei lichamelijke klachten komen in aanmerking voor een homeopatische benadering.

Zoals wel duidelijk zal zijn wordt er tijdens de behandeling veel aandacht besteed aan het bewustworden van de achterliggende inzichten. Inzichten kunnen ook spontaan ontstaan na een homeopatisch middel door dat het via een droom duidelijk wordt. Aan dromen wordt dan ook aandacht besteed. Veelal is het homeopatische middel in staat een verbinding te doen ontstaan tussen de diverse aspecten van de mens. Zowel het psychische, emotionele als het lichamelijke kan erop reageren.

Het is wel de kunst van de homeopatisch arts de juiste problematiek helder te krijgen en daarbij een goed passend middel te vinden.