Kerstmis: Vrede op aarde?

Door Johanna Beaart

Hoe vaak hebben wij elkaar al vrede op aarde gewenst? Hoe vaak zijn wij ons echt bewust van wat wij op dat moment zeggen? Vrede op aarde, droom of een mogelijke werkelijkheid? Als wij alleen al in onze eigen kleine kring kijken dan beseffen wij dat echte vrede alleen bereikt kan worden door keihard aan onszelf te werken. Elke “oorlog” begint met twee personen. Een klein conflict is altijd het begin. Doordat wij mensen de onhebbelijke gewoonte hebben ons meer of minder dan een ander te voelen, schieten wij regelmatig in een conflict. Vrede op aarde is daardoor steeds meer een droom dan werkelijkheid.

Het goede nieuws is dat, als wij met elkaar in het klein beginnen, wij in staat zijn die vrede op aarde te verwezenlijken. Wij moeten dan beginnen met te accepteren dat iedereen anders is. Tevens onderkennen wij tegelijkertijd, dat de ander gelijk aan onszelf is. Als je dat beseft vanuit jouw eigen diepste weten dan ga je niet meer boven of onder die ander staan. Je voelt je zijn gelijke en behandelt de ander, zoals jezelf behandeld wil worden. Of die ander nou blank, bruin, zwart of geel is, dat maakt je dan niet meer uit. Ook niet uit welk land hij of zij afkomstig is. Of het een allochtoon of een autochtoon is. Of iemand rijk of arm is, dat doet er allemaal niet meer toe. Jouw wereld is zijn wereld en andersom. Je wilt dat iedereen het goed heeft. Als wij elkaar met kerstmis vrede op aarde wensen dan geldt dat voor alle mensen, waar ook ter wereld.

Al die oorlogen zijn begonnen met een ziekelijke gedachte: ik wil slimmer, mooier, beter, rijker, machtiger zijn dan de ander. Echte vrede is alleen te bereiken door dat los te laten. Door jezelf en de ander totaal te accepteren. Jezelf uit te delen in onbaatzuchtige liefde. Alleen Liefde overwint elke oorlog. Laten wij in het klein beginnen door die Liefde uit te stralen naar een ieder in onze omgeving.

Je zult ontdekken hoeveel oorlogzuchtige gedachten in een ieder van ons leven en hoe moeilijk het is om in het klein vrede op aarde te brengen. Moeilijk, maar niet onmogelijk!

Probeer het gewoon eens en doe steeds opnieuw je uiterste

best om jouw eigen grote ego op zij te zetten. Met elke liefdevolle poging komen wij met z’n allen steeds dichter bij die door ons zo gewenste vrede op aarde.

Ik wens u allen een liefdevolle vredige Kerst en een tolerant 2007.

Heer van het Licht

geef mij inzicht

in mijn totale zijn

maak mijn donkere kanten rein

door Uw Zuivere Licht naar mij uit te stralen

laat mij in dit leven, mijn Zielendoel halen

waarvoor ik naar de aarde gekomen ben

zorg dat ik mezelf in diepte herken

zodat ik mijn Zielendoel waar kan maken

laat Uw Zuivere Liefdeslicht mijn hart raken

waar Uw Licht in mij leeft

dat mij het Eeuwige leven geeft

raak mij elke dag even aan

dan zal mijn aardse bestaan

steeds lichter en Liefdevoller gaan

Dank U Heer van het Licht

voor elk nieuw inzicht.