OVERLIJDEN ANNA LAMB

Stilte

Nu ik in stilte ben vergleden
Naar het verre niemandsland
Zullen wij toch samenblijven,
Reik mij in de geest je hand.

Want waar je zoekt zul je me vinden,
Daarvoor werd de kiem gelegd
Door wat in liefde werd ervaren,
Ook zonder woorden werd gezegd.

Voor wie mijn wezen heeft herkend
Zal ik er zijn op elk moment,

Voor wie mij in de ogen las
Zal ik ook dan zijn wie ik was.

Hannie van der Lecq

 

ANNA LAMB IS OP 12 JANUARI OVERGEGAAN

EN IS IN BESLOTEN KRING BEGRAVEN.

We zullen haar missen als inspirator
en motor achter de stichting B.I.S.

De doelstellingen van de stichting zullen we blijven uitdragen
en de verworven kennis zal de komende tijd nog meer uitgewerkt en gepubliceerd worden.

We dragen Anna een warm hart toe en wensen haar al het goede aan gene zijde.