BIS-NIEUWSBRIEF 21-6-2015

BEWUSTWORDING EN INTEGRATIE VAN SPIRITUALITEIT

NIEUWSBRIEF 21-06-2014

 

Van de redactie,

 

Voor u ziet u de nieuwe nieuwsbrief van de stichting Bewustwording en Integratie van Spiritualiteit.

We wensen u veel leesplezier en inspiratie toe.

De redactie.

 

Agenda en cursussen

juni 2015

9 juni Methode mandalatekenen
13 juni Cursus IWS Fase 3 les 2
14 juni Bijeenkomst werkgroep: “De laatste levensfase”
29 juni Methode mandalatekenen

Column

Aarzelend open ik mijn ogen. Iets of iemand heeft me wakker gemaakt. Ik ben omhuld door een zacht melkachtig licht. De kasten in mijn slaapkamer zijn niet te onderscheiden. Er hangt een heilige sfeer. Langzaam richt ik me op. Dan, plotseling, schiet er op ooghoogte iets met immense kracht, rakelings langs mijn gezicht en dat “iets” blijft trillend in een wolk aan mijn linkerzijde staan. Ik zie een pijl met aan het eind een oog, waar een dik koord aan geknoopt is. Het koord is gemaakt van dierenhuid en dierenvet weet ik.
Ik kijk nog eens heel bewust en controleer me of ik echt wel wakker ben: Links van me staat een pijl recht in een wolk midden in mijn slaapkamer….
De heilige sfeer blijft en ik ben niet bang. Na enige tijd lossen de pijl en de wolk langzaam op. Alles krijgt weer zijn normale aanzien.

De daaropvolgende dagen zoek ik in allerlei boeken en tijdschriften naar een mogelijke verklaring of uitleg van dit “visioen”.
In een boek van een bekend medium: Edgar Cayce wordt er door hem een gelijksoortige droom uitgelegd, waarin een vrouw een pijl ziet die met zeer krachtige lussen en bochten door het luchtruim zoeft. In trance verklaart Edgar Cayce dat zij binnenkort een spirituele boodschap zal krijgen die van onschatbare waarde voor haar zal zijn.
Ik voel dat dit ook voor mij geldt. Vanaf dat moment neem ik alle uitnodigingen aan van enige spirituele inhoud, die mij gedaan worden.
Ik bezoek uitbundige kerkelijke bijeenkomsten tot vreemde spiritistische samenkomsten.
Steeds weer voel ik niet de bevestiging die ik zou verbinden met mijn indrukwekkende visioen totdat……

3 mei 1985.

“Als jij naar elke spiritueel getinte bijeenkomst gaat, kan ik een bijeenkomst op 5 mei in het Jacobi theater aanbevelen. Een vrouw, die zich Zohra noemt, spreekt daar inspiratief over kinderen.
Het onderwerp is angst en vrijheid. Echt iets voor jou.”

Voor me staat een oudere vriendin die ik zojuist de ervaring met mijn visioen heb verteld. “Ik ga zelf ook” zegt ze vol overtuiging. “Natuurlijk ga ik mee”, lach ik.

Al voor ik de zaal binnenga, voel ik een krachtige energie. Binnen zie ik met mijn geestelijke ogen langs de zijden vele lichtende gestaltes. De zaal, voor zo’n 300 personen, stroomt vol.
Dan verschijnt er een kleine, Indonesische vrouw. Als zij begint te spreken word ik al snel tot het diepste van mijn hart getroffen. De inhoud van haar betoog lijkt de vragen uit mijn hele leven te beantwoorden.
Momenten van gesprekken met m’n vader, leraren, de pastoor, trekken voorbij. Als kind al schudde ik mijn hoofd bij de uitleg van veel geestelijke vraagstukken. ”Nee, pappa, mamma, dat is niet waar. Ik vind dat niet.”
Nu, voor het eerst, herkende ik in ‘t diepste van mijn wezen een door mij gekende waarheid. Het zou het meest indrukwekkende moment in mijn huidige en verdere leven zijn.

Pas wanneer een mens zijn innerlijk weten buiten zichzelf herkent, kan hij zijn identiteit vormen. Dat moment was voor mij deze lezing van Zohra. Vanaf nu wist ik alles. Dankzij mijn visioen en dankzij de inspiratie van Zohra.
Die dankbaarheid, voor de boodschap die Zohra gebracht heeft, leeft nog altijd tot de dag van vandaag in mij voort. Ik bleek al snel een van haar toekomstige medewerkers te zijn. In 1987 gaf ik zelf mijn eerste lezing, gevolgd door het geven van cursussen. Ook ontwikkelde zich mijn eigen sensitiviteit meer en meer.

Er ontstond een stichting “Bewustwording en Integratie van Spiritualiteit” in Capelle a/d IJssel, de stichting BIS, en er kwamen werkgroepen waarin diverse thema’s werden uitgediept.
En nu ……

Anna Lamb

 

Wie is Zohra en wat is haar opdracht *

Sinds 1974 heeft Zohra Bertrands-Noach via haar eigen innerlijk een bewust contact met hoge geestelijke wezens, die zich aan haar bekend maakten als Meesters van Liefde en Wijsheid.
Het initiatief tot dit contact werd door die Meesters zelf genomen, aanvankelijk overrompelde het haar nogal. Op mystiek en esoterisch gebied was zij een leek.
In de loop der tijden werden haar talrijke lessen geleerd en werden haar verschillende geestelijke gebieden getoond. Stukje bij beetje werd haar gevraagd of ze bereid was in samenwerking met haar geestelijke broeders in de sferen de opdracht uit te voeren waartoe ze op aarde was.
Geïncarneerd. Vanuit een, eerst onbewust, later steeds bewuster weten dat het inderdaad bij haar hoorde om te doen waartoe ze uitgenodigd werd, ging ze in op wat haar gevraagd werd en probeerde ze zo goed mogelijk daaraan te beantwoorden.

Zodoende startte ze een praktijk als paranormaal genezeres, ging lezingen houden die haar op het moment zelf werden ingegeven en verzamelde ze groepen mensen die datgene wat ze doorgaf ook in hun leven wilden integreren (waaronder, in 1985, Anna Lamb).
Tijdens lezingen en gesprekken gebeurde het soms dat Zohra in een verhoogde staat van concentratie kwam en er dan via haar gesproken werd in een zeer verheven taal.
* Uit het boek: “Zie de leliën….”

Het overlijden van Zohra Bertrand-Noach

Dinsdag 27 januari is Zohra overleden.

Met haar is een zeer bijzonder energieveld van de aarde verdwenen, hoewel er in haar teksten voor velen deze energie sterk voelbaar zal blijven.
De inhoud van haar woorden heeft mij, en anderen, tot in het diepst van mijn ziel aangeraakt.
Wat gebeurt er met haar naasten wanneer zo’n bijzonder geestelijk mens naar de geestelijke wereld terugkeert?
Toen mijn man overleed, voelde ik hoe, na ongeveer een uur, een soort gordijn van energie via mijn hoofd mijn lichaam verliet. Zal dit zo ook bij de naasten van Zohra gebeuren? Hoe blijven we achter?
Natuurlijk zal in haar teksten en woorden nog haar zuivere energie voelbaar blijven.
Zo zal zij voortbestaan op aarde.

Dankbaarheid vervult me, dat zij bereid is geweest deze boodschappen voor ons uit de Geestelijke wereld naar de aarde te verwoorden en uit te dragen.
Het heeft mijn leven, en naar ik weet dat van velen, onvoorwaardelijk verrijkt.
Ik hoop de rest van mijn leven naar vermogen hier vanuit te leven en er nog veel van te mogen uitdragen.

Anna Lamb.

===================================================

Ontwaakt, hart van Mijn hart

“Ontwaakt, hart van Mijn hart
opdat het licht in uw bewustzijn zal doordringen…
Ontwaakt hart van Mijn hart
opdat het licht in uw bewustzijn zal doordringen…
Ontwaakt, ontwaakt, ontwaakt, hart van Mijn hart
opdat het licht zal doordringen in uw bewustzijn;
opdat de liefde uw bewustzijn zal verlichten.
Uit licht zijt gij gekomen
en licht zal uw totaliteit vervullen.
Op de bodem van Mijn hart
Ben ik in U, in U, in U.”

Zohra Bertrand-Noach

==================================================

Het Onze Vader

(Auteur onbekend, bewerkt door A.Lamb)

Wij zijn altijd in de Westerse traditie, in Nederland, opgegroeid met gebeden als het Onze Vader, het Wees Gegroet enz.
Wanneer je het Onze Vader bewust en met aandacht leest, blijken daar onvermoede geheimen in te zitten.
Als je de bijbeltekst beziet, wordt er dit verteld:
Op een dag vroegen de leerlingen van Jezus aan Hem:  “Meester kunt U ons vertellen wat bidden is.?”
Deze leerlingen hadden een Joodse opvoeding gekregen en daar leerden ze veel te bidden, dus eigenlijk was het een vreemde vraag. Ze voelden echter doordat ze met Jezus omgingen, dat er nog iets aan dat gebed verbonden is waar ze nog geen weet van hadden.
Ze vroegen dus aan Jezus: “Vertel ons ook nog de geheime kennis rondom het gebed. Als antwoord op die vraag leerde Jezus hun dit gebed:

Onze Vader die in de Hemelen zijt enz…. 
Het gebed bestaat uit 7 beden. En overal waar je in de Bijbelse teksten het getal 7 tegen komt, kun je denken aan de 7 chakra`s
Chakra’s zijn de 7 energiepoorten in het geestelijk lichaam van de mens, dit zijn 7 trechtervormige onzichtbare ingangen waardoor de kosmische energie in ons lichaam komt. Zonder deze kosmische energie kunnen wij niet leven. In de christelijke traditie wordt dit ook wel de adem Gods genoemd. Het woord ‘chakra’ komt uit het Sanskriet en betekent wiel of werveling.

Zodra het in de bijbel gaat over het getal 7, kom je altijd in aanraking met de 7 chakra’s, maar dat was in die tijd geheime kennis, alleen te begrijpen voor wie werkelijk wilde horen.                                                   Jezus sprak aan het kruis de 7 kruiswoorden en ook deze vormden de weg langs de 7 chakra’s  en elk kruiswoord maakte het geestelijk lichaam in dat betreffende chakra los van het fysieke lichaam. Vanaf het onderste, het stuitchakra, tot aan het bovenste, het kruinchakra.

De geheime kennis die in het Onze Moeder/Vader gebed aanwezig is:
Het is in onze traditie alleen doorgegeven als het Onze Vader, maar deze eenzijdigheid is in de loop van de tijd ontstaan vanuit de kerkelijke traditie die het moederlijke er uit geschrapt heeft.                                      In de christelijke spirituele traditie uit de eerste eeuwen werd God een moeder en een vader genoemd. Binnen de huidige kerkelijke traditie is dit allemaal verdwenen. Het is nu in onze tijd heel erg belangrijk om beide aspecten weer te leren benoemen, het moederlijke en het vaderlijke, (mannelijke en vrouwelijke aangezicht van God. Psychosofia)

Het kruinchakra  
Wat gebeurt er wanneer je: Onze Vader die in de Hemelen zijt, zegt vanuit je hart?
Zodra je dat uitspreekt opent zich het kruinchakra en hierdoor ontstaat een verbinding met de Geestelijke wereld. De kosmische energie komt zo via de kruin naar binnen en reinigt het chakra en versterkt het lichaam.
Bij een pasgeboren kind is de fontanel nog niet gesloten, het schedeltje is niet verhard, dus het kruinchakra staat nog helemaal open, zodat het nog in een regelrechte verbinding staat met de Geestelijke wereld. Af en toe kan het zo nog even uit het lichaampje gaan om aan “in de geestelijke wereld te vertoeven”  Hoe meer de fontanel zich sluit, hoe meer het kind in zijn lichaam komt en hoe moeilijker het wordt om er weer even uit gaan.
Bij het lichaam waar het geestelijk lichaam zojuist van is losgekomen, voelt men dat het kruinchakra gloeiend heet is, want dat is het laatste verbindingspunt met het stoffelijk lichaam , waar de geestelijke lichamen het lichaam hebben verlaten.

Het voorhoofdschakra of het derde oog.
De tweede bede; Uw naam worde geheiligd, we komen hier bij het tweede chakra; het voorhoofdschakra of het derde oog.
De oosterlingen hebben heel hier vaak een stip op het derde oog aangebracht; ten teken van het belang van dit chakra. Oosterlingen zijn gevoelig voor het weten wat voorbij het denken ligt. 
Uw naam worde geheiligd, uw wezen wordt geheiligd, het gaat om het denken want daar staat het mee in verbinding. Laat mij zo zuiver mogelijk denken, zo oprecht en ontvankelijk, dat ik ook in mijn denken Uw naam, Uw wezen (Het goddelijke in mezelf Psychosofia) eerbiedig, respecteer en tot zijn recht laat komen. Zodra men dit bidt, reinigt de kosmische energie het chakra en wellicht voelt men dan een tinteling op de plek tussen je ogen. De kosmische energie, de adem Gods, gaat aan het werk en maakt het denken ontvankelijk voor de goddelijke energie. Als dit chakra goed werkt, wordt men gevoelig, voor het weten, dat groter is dan ons denken, want dat is het weten vanuit het hart.

Het keelchakra.                                                                                     
Bij de derde bede; Uw Koninkrijk kome, komen we bij het keelchakra. Wanneer dit chakra slecht werkt kan men dikwijls moeilijk van binnenuit spreken. Dit chakra is verbonden met het woord en onze woorden kunnen dubbele betekenissen hebben. We kunnen de ander kwetsen met woorden, en we kunnen de ander oplichten, verblijden met woorden. Als dat gebeurt wordt het Koninkrijk Gods hier op aarde geboren.

Het hartchakra.  
Dan dalen we af naar het vierde chakra en komen we bij het hart, het hartchakra. Uw wil geschiede, de Goddelijke wil, Hier huist slechts een woord: LIEFDE.
Laat dit chakra van het hart zo gereinigd mogen worden, dat er ook werkelijk een onvoorwaardelijke, universele liefde vanuit gaat die mezelf en de ander geneest. Opdat de Goddelijke Wil op aarde moge geschiede.

Het miltchakra 
Het vijfde chakra van boven wordt het miltchakra genoemd. De milt is het symbool van vuur, dat heeft alles te maken met vertering, met verwerking. Als bij mensen dit chakra niet goed werkt,  zie je vaak dat dit soort mensen spijsverteringsproblemen hebben.
Dit chakra is verbonden met de zin in het Onze Vader: ” Geef ons heden ons dagelijks brood.”
Het gaat in deze tekst niet letterlijk over brood, het gaat vooral over het Geestelijke brood. Het Geestelijke brood staat voor de levenslessen die men gedurende zijn incarnatie krijgt. . En deze bede wil dan ook zeggen: Help mij alstublieft om zo met mijn levenslessen om te gaan dat ik ook echt die inzichten eruit haal die er in zitten. Want als ik daar niet goed mee werk, gaat het onverteerd door mij heen, dan heb ik die lessen wel gehad, maar dan heb ik er niet van geleerd wat ik er van leren moest. Laat de kosmische energie zo op dit chakra mogen inwerken dat ik de lessen leer die ik nodig heb.

Het sacrale chakra  
Dan gaan we naar het sacrale chakra, het zesde chakra gerekend van bovenaf. Dit chakra bevindt zich bij de geslachtsorganen en is verbonden met de tekst uit het onze Vader….: Vergeef ons onze schulden. Je kunt je bij deze tekst afvragen: Wanneer kan je niet vergeven? Wanneer heb je moeite om te vergeven? Dat gebeurt wanneer je je verhardt. Wanneer je verhard bent kun je niet vergeven. Je kunt pas vergeven als je je dwingende schuldgedachten loslaat. Dan komen er dikwijls eerst tranen, maar wanneer je helemaal door de pijn heengaat kan je zeggen: ja, ik vergeef het….en men bidt: God, help mij dat dit chakra zo werkt dat wat verhard is weer begint te stromen, dat het weer zacht wordt. Want dan kan ik ook de ander vergeven.

Het stuitchakra   
Het laatste chakra, het zevende chakra, zit op de stuit. Dat chakra is verbonden met de tekst: Leid ons (niet)(Vanuit Psychosofia laat men het woord “niet” weg daar er niet wordt verwacht dat er verantwoordelijkheid van de mens wordt afgenomen door een God die ons stuurt, omdat dit in strijd met de vrije wil is) in verzoeking maar verlos ons van den boze. Het stuitchakra is ook verbonden met de aarde. Iemand waarbij dit chakra goed werkt kenmerkt zich in zijn handelen door met beide benen op de aarde te staan en dat hij/zij goed ja en het nee kan zeggen.

In de spirituele kringen zie je dikwijls dat de bovenste chakra’s  goed ontwikkeld zijn en de ondersten wat minder. Het is goed om te weten van jezelf welk chakra goed werkt en of niet. Dat geeft veel zelfinzicht. Als het onderste chakra goed werkt kan men heel goed ja en nee zeggen zonder dat men zich iets aantrekt van wat anderen er van vinden.

“Leid ons (niet) Psychosofia laat dit woord weg in verzoeking” is een zin die voor allemaal misverstanden zorgt. In de Aramese vertaling wordt het als volgt vertaald: begeleid ons als wij beproefd worden, Geef ons de kracht ja en nee te zeggen waar we voelen dat het moet, laat me goed luisteren naar mijn innerlijke begeleiding.

Dit zijn de zeven beden met hun geheime betekenis zoals Jezus ze doorgaf aan zijn leerlingen. Als men dit gebed bidt, is het goed om bij elke bede even stil te zijn, zodat men met innerlijk aandacht naar het desbetreffende chakra gaat en voelt en verkent:
Onze Moeder/Vader die in de hemelen zijt
Wees even stilte……en ga even met aandacht naar dat chakra
Uw naam worde geheiligd
weer even stilte….
Uw koninkrijk kome
Wees weer even stil….

En ga even met je aandacht naar dat chakra
Uw wil geschiede in de hemel zoals ook op aarde
En wees weer even stil…
Geef ons heden ons dagelijks brood
En wees weer even stil….
En dan: vergeef ons onze schulden
Weer even stilte…
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Door een aantal van u wordt het gebed afgesloten met de woorden:
“Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen”
De Katholieken doen dat niet, tegenwoordig helaas meer wel. De Protestanten hebben het wel altijd bij het Onze vader uitgesproken. In de bijbeltekst bij Matheus zie je dat dit stukje tussen haakjes staat. Het hoorde er oorspronkelijk nl niet bij. Echter in de eerste Christen- gemeente in de eerste twee eeuwen was het de gewoonte dat de Priester het Onze Moeder/ Vader gebed uitsprak, en dat de gemeente dan inviel met een lofprijzing:

Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Amen
Dat werd ’n vaste gewoonte* zodat de lofprijzing op een gegeven moment ook in de bijbeltekst gezet is, het leek er in te horen. Maar om te laten zien dat het er niet bij hoorde staat het tussen haakjes.
Zonder deze tekst is het Onze Vader nog indrukwekkender want dan zie je dat het gebed alleen maar uit die 7 beden bestaat, dus precies de weg langs de 7 chakra’s gaat.

Veel mensen die zo dit gebed hanteerden vertelden later dat ze merkten dat tijdens het gebed de chakra’s begonnen te tintelen en dat ze gevoeliger werden. Zo heeft het gebed een zuiverende werking op de chakra’s en de bijbehorende geestelijke werking, waardoor men aan het einde van het gebed zich heel anders voelt dan bij het begin.

Veel mensen in deze tijd bidden dit gebed aan het eind van een meditatie.