DE LEVENSOPDRACHT

De levensopdracht

Hoe ontstaat levenskracht?

De mens komt opnieuw naar de aarde om een bewustwordingsproces door te maken in zijn hele evolutionaire gang.
Door het gevoel of besef dat de evolutiegang nog niet voltooid is, ontstaat een in hem een leegte. Deze leegte vraagt om invulling. Dit heeft een innerlijke drang om een evolutiereis te maken tot gevolg.

Wanneer de mens voelt of ervaart dat tijdens zijn proces er een vulling van deze leegte plaatsvindt, weet hij dit ook op diep niveau. Dit geeft hem de kracht dwars door alle verdriet en lijden heen te gaan.
Hij wil aan de drang om tot invulling van die leegte te komen, toe geven. Daardoor ervaart hij vervulling van zichzelf. Hij leert buiten zichzelf wat hij in zichzelf moet vinden. Het leven is een uiterlijke weg, die naar binnen leidt.

Algemene ontwikkeling van de mens
– Allereerst is het belangrijk te weten dat mensen zich niet identiek ontwikkelen.
– Hun innerlijk weten heeft versneld invloed op hun uiterlijk handelen.
– Anderen houden zich aan een bepaald stramien d.i. de gewone ontwikkeling.
– Dikwijls hebben de mensen die een versnelde ontwikkeling doormaken een dienende opdracht op zich genomen naar anderen toe.
– Belangrijk voor elk mens is, dat hij trouw is naar zichzelf toe; dat wil zeggen dat hij zich niet beter wil zien dan hij is of zichzelf niet onderwaardeert, waardoor hij zich minderwaardig voelt. Dit heeft alles met zelftrouw te maken.
– Door trouw aan zichzelf te zijn, krijgt men contact met wat men in dit leven wil doen; waarbij men zich richten wil op wat men zich innerlijk had voorgenomen te doen.
– Dit is geen egoïsme.
– De mens moet zichzelf volgen in wat hij wezenlijk wenst.
– Zo kan men tot overgave aan zichzelf komen.
– Ook dient de mens voor zichzelf op te komen en dit niet te laten uit angst voor conflicten.
– Bovendien de ander te respecteren in zijn of haar ontwikkeling.
– Tevens moet men de moed ontwikkelen zichzelf te worden in wat men is: pas dan kan men zich belangeloos inzetten voor de belangen die anderen aangaan.

-/-

Bewustwording en integratie van spiritualiteit