DE SCHEPPING

De schepping
door Zohra Bertrand-Noach
Bewerkt door Martiny Keur

Want er moet een begin zijn……….
Een Zijn, het al, zonder begin en zonder einde.
Ooit ontstond er in de diepe duisternis van het Zijn , vanuit zeer verfijnde materie een begin van het ontstaan van vormen. Toch spreken we over duisternis als we het hebben over het Zijn, omdat al
wat was, nog onbewust was.
De wetmatigheid waarvan ook nu op aarde nog steeds sprake is, was al in ‘t Zijn aanwezig.
We kunnen dus door de wetmatigheid op aarde, waarvan op allerlei fronten sprake is, te leren kennen en begrijpen, ook de schepping enigszins begrijpen.
Dit betekent dat als hier op aarde geldt dat:
geluk dat we ons niet bewust zijn, geen geluk kan zijn;
liefde die men niet bewust ervaart, geen liefde is;
schoonheid die men niet ziet, geen schoonheid is……..
dat er dan ook geen licht is, wanneer er geen bewustzijn is. We moeten dan dus spreken van duisternis………
We zullen dus spreken van duisternis, want het bewustzijn had er geen weet van.
( het hoogste Goddelijke wel.)

Hoe kon er in deze duisternis vergroting van bewustzijn op gang gebracht worden?

De Goddelijke krachten, met een grootheid waarvan wij nauwelijks besef kunnen hebben, besloten dat het licht zich moest manifesteren; dus ervaarbaar moest worden; bewust moest worden.
Maar hoe…..?
Er is “eeuwig zijn “ hoe kan hier bewust bewustzijn ontstaan?
Wat een ongelooflijk plan ligt er ten grondslag aan de schepping?

De realisatie

Het onbewuste bewustzijn moest zich om bewust te worden, in de materie realiseren.
In het begin ontstond er reeds een afscheiding tussen het gebied dat de weg van het licht; de weg van bewustzijn ging maken en ’t Zijn. Want het besluit om de weg van bewustzijn te maken, d.w.z. de duisternis te doordringen van ’t licht van bewustzijn, gaf al een afscheiding.
Dit heeft zich eerst langzaam in het bewustzijn kunnen realiseren.
Er werd dus besloten dat het bewustzijn van het Goddelijke, materie zou worden. Maar dat betekende dat er dan een vorm zou ontstaan die op ’t Goddelijke zou lijken!

Uiteindelijk kwam hieruit de mens voort…….
(Zie de tekst uit de heilige schrift: Zo werd de mens naar “Zijn Beeld en Gelijkenis geschapen.!”)
Dus er ontstond bewustzijn dat gelijkwaardig was aan het Goddelijke.
Zo werd het Goddelijke eerst in het bewustzijn en daarna in de mens tot materiële uitdrukking
gebracht.

Het besluit van de Hemelse Krachten dat het licht zich moest manifesteren doordat geest in materie zou komen, daalde af, verdichtte zich en kon in Lucifer vorm krijgen. Zo kreeg Hij de kracht daartoe. Vanuit’ het Zijn’. Juist door zijn grootheid kon Hij dit tot stand brengen.
( We vertellen dit op een zeer vereenvoudigde, aardse manier, daar de totale omvang en grootheid van dit gegeven voor de aardse mens niet te bevatten is.)
Pas in de verdichting van deze hoge energieën, dus in de materie, ontstonden er negatieve vormen.

Het begin: Lucifer en Michael

Een “hoge” engel; de engel Lucifer heeft zich beschikbaar gesteld om het bewustzijn te vergroten. Hij was een van de Heren van het Licht. (Er is dus geen sprake van een zondeval; hij is medeschepper.)

Hier ontstaat het begin van het scheppingsverhaal!
Lucifer had de “hoge” moed waarover gesproken wordt(en niet de hoogmoed) om dit tot stand te brengen. De behoefte, de wil, het begeren van Lucifer dit tot stand te brengen, gaf reeds een afscheiding ; daar in ‘t Zijn’ geen verlangens, begeertes en dergelijke zijn. Er is alleen Zijn! Lucifer wenste echter tot grotere heelheid te komen en daarvoor bracht hij een groter bewustzijn op gang. Hij deed dit in samenwerking met een andere grote engel: Michael. In een golf van kracht zijn deze engelen afgedaald vanuit de eenheid. Beiden brachten zo hun Goddelijk bewustzijn tot uitdrukking in de stof.

Hierin hadden beiden een verschillende naar elkaar aanvullende taak.

De taak van Lucifer:
Lucifer, de engel van het Licht, deed dit in een flits van licht, van weten, dat Hij het bewustzijn in de materie moest brengen, Hij komt tot de impuls……(de straal)

De taak van Michael:
Michael vangt deze kracht op en moet deze impuls vormgeven. De eerste verdichting van beiden is zich in materie gaan realiseren. (in de vorm wordt deze beweging wel gezien als een straal, die opgevangen wordt door de schaal.)

De scheppingsenergieën van Lucifer en Michael worden uiteindelijk het mannelijke en het vrouwelijke in de mens.
Deze scheppingsenergieën zijn zich van sfeer tot sfeer zodanig gaan verdichten, dat uiteindelijk zo het mannelijke en het vrouwelijke konden ontstaan.

Bewustwording en integratie van spiritualiteit