DEMENTIE

magnolia Anna

Waardoor ontstaat dementie?

Zaken die in het verleden onvoldoende verwerkt zijn en die het innerlijk overvol doen zijn, duwen andere herinneringen weg; ook de goede herinneringen.
Zaken die niet verwerkt zijn omdat ze niet gemakkelijk te verwerken zijn, leggen een druk in het onderbewuste en vragen op deze wijze meer de aandacht.
Door deze steeds terugkerende, herhaalde herbelevingen en de emoties die hierbij los komen, zullen deze uiteindelijk toch verwerkt worden.
B.v. door er in herhaling op een positieve manier over te spreken.

De geblokkeerde energetische blokkades zullen daardoor naar buiten gebracht en losgelaten worden in de aura. Daar zullen zij nog enige tijd aanwezig blijven maar uiteindelijk ook daaruit verdwijnen.
Hiermee doet de ziel een oproep naar het onderbewuste toe om datgene af te maken waarvoor deze ziel naar de aarde is gekomen en daarin weer evenwicht te scheppen.
Zo kan men dan zonder belast te zijn door deze herinneringen uiteindelijk sterven.

Dementie treft menigmaal personen die langdurig in emotioneel grote nood verkeerd hebben en die lange tijd veel ingehouden hebben.
Dat wat werkelijk van belang voor henzelf was hebben zij tegen gehouden en niet of onvoldoende een rol laten spelen in hun leven en daardoor los kunnen laten.

Het gevolg is dat dit veel innerlijke ruimte is in gaan nemen.Men wordt als het ware overvol. Zij hebben niet op tijd ruimte geschapen om dat wat aandacht behoefde in henzelf te verwerken en los te laten. Hierdoor zijn er uitvals-verschijnselen ontstaan op andere niveaus.

Bijv. Iemand die een kind verliest en dit niet verwerkt, doordat men vlucht in zijn werkzaamheden. Zo raakt deze persoon emotioneel overvol en raakt hierdoor achter met het verwerken van zijn emoties.

Wat gebeurt er in het hersengebied.

Op het moment dat de dementie intreedt, wordt een deel van het hersengebied verzwakt. Te verzwakt om nog kennis van buiten op te nemen. Men blijft a.h.w. nog aangesloten op die gebieden die overvol zijn omdat deze nog niet verwerkt zijn (zoals bij een burnout).

Kenmerken van dementie
– Bepaalde karakterkenmerken worden versterkt bv woede en/of liefde.
– Een grote hang naar herkenning van zaken die belangrijk voor hen waren.
– Goede herinneringen wil men napluizen en vergroten.
– Tijdens de dementie kan een periode van gelukzaligheid versterkt herbeleefd worden (b.v. moederschap, schoonheid).
– Herhaling (tot vervelens toe) van bepaalde ideeën over het leven en die zeer eenzijdig herhalen (b.v. door steeds te herhalen dat je rijk wilt worden verdwijnt uiteindelijk door de leegheid die hierbij ontstaat, de betekenis er van, waardoor het tegendeel wordt opgeroepen).

De aura van een dementerende persoon:
Dementerende mensen zijn nog maar ten dele in het stoffelijk lichaam aanwezig.
Het auraveld is dikwijls voor een deel losgekomen van het lichaam.
Het fladdert er wat losjes omheen. Soms is het hoog opgetrokken. Dit komt omdat het stoffelijk en geestelijk lichaam niet meer goed op elkaar zijn aangesloten.

De ziel keert zich soms al ten dele naar de onstoffelijke gebieden. Hierdoor kan het dan reeds gewaarwordingen opdoen van een geestelijk, rijker en daardoor voldaner leven. Daarna keert het weer terug in het stoffelijk lichaam waar men weer tot verwerking van de oude stukken kan komen.
Men lijdt hierdoor steeds minder onder deze situatie omdat men minder en minder aan het stoffelijk lichaam verbonden is. En daardoor minder direct ervaart.

Zo is men bezig zich geestelijk los te laten. Maar innerlijk verrijkt men meer en meer.

Het sterven met dementie:
Wanneer de mens overlijdt met zo min mogelijk resten van onverwerkte zaken, maakt men de overgang naar de geestelijke gebieden hierdoor gemakkelijker. Het dementeren is hierbij behulpzaam geweest bij het loslaten van zaken die opgekropt waren, waardoor dit in een langer durend en soepeler proces heeft kunnen plaats vinden.

-/-

Bewustwording en integratie van spiritualiteit