GEESTELIJK IN VERBINDING BLIJVEN

Hoe kan ik gedurende de dag in Geestelijke verbinding blijven?

foto

Steeds meer realiseer ik me hoe moeilijk het is om afgestemd te blijven op het Geestelijke in me gedurende de dingen van alle dag.
Vroeger had je het ochtend- en avondgebed, het Angelus, het bidden voor en na het eten, de ochtendmis, ‘t lof, schietgebedjes en nog meer.
Die hulpmiddelen zie ik als pijlen, die wijzen naar het Geestelijke, die het Geestelijke doen vermoeden…. maar een doorstralen, doorklinken van Geestelijk zijn heb ik hierbij zelden ervaren.

Het moet mogelijk zijn om gedurende de dag in Geestelijke verbinding te blijven, waarbij onze gedachten, gevoelens, woorden en daden vergeestelijkt en liefdevol blijven vanuit ons Geeste-Lijk Zijn.
De verbinding met hogere energieën bewust leggen is niet onmogelijk. Ik hoef me slechts te verstillen, eventueel met beide handen op het hart of me te richten naar boven, al of niet tijdens het aansteken van de drie kaarsen. Maar dan gaat de bel en telefoon of roept een huisgenoot en de verbinding lijkt verbroken. Hoe houd ik de verbinding blijvend in stand door de dag heen, zonder daarvoor bewust gebruik te hoeven maken van rituelen en symbolen?

Bewustwording en integratie van spiritualiteit