Interview met de Amerikaanse hoogleraar Yong Zhao

China

De Amerikaanse hoogleraar Yong Zhao is een van de meest invloedrijke onderwijsdenkers uit de VS.

Enkele citaten:

Wat het onderwijs vaak doet, is zorgen dat kinderen hun interesse verliezen.

Naarmate de kinderen nu langer naar school gaan, neemt hun creativiteit af, evenals hun nieuwsgierigheid.

Wij moeten kinderen niet langer opleiden tot werknemer, maar we moeten hen leren ondernemend te worden.

Leerling zijn is een hondenbaan: de hele dag moet je naar school,waar je gemicromanaged wordt en ieder uur andere taken moet uitvoeren, waarvan je in de verste verte het nut niet inziet.
Aan het einde van det dag mag je eindelijk iets gaan doen wat je leuk vindt.

Als je zelf de baas over wat je leert en wilt leren, dan ga je meedenken, ideeën verzinnen, verbeteringen voorstellen.
Dan ben je gemotiveerd, dat prikkelt de creativiteit en zo leer je dus meer.

Wij volwassenen hebben de neiging te denken dat wat wij weten het allerbelangrijkste is dat iemand zou moeten leren om succesvol te zijn in de wereld maar….
De toekomst zal van alles zijn, maar geen herhaling van gisteren.

Wij zijn slecht in vooruitdenken.

We moeten leerlingen helpen hun interesses aan te boren en hun passies te vinden.

Je moet ‘t kind niet dwingen, maar stimuleren, anders verliezen ze hun interesse in leren en gaan ze spijbelen en/of de leraren foppen.

Een goede leraar kan je opbeuren als je je niet goed voelt. Zo iemand is een betere docent dan iemand die je hogere cijfers laat halen.

Y.Z. Is voor het afschaffen van toetsen. Alleen diagnostisch toetsen staat hij voor om te kijken waar het kind staat en hoe het verder kan worden geholpen.

Toetsen wordt nu vaak gebruikt om scholen, leerlingen en leraren te vergelijken. Dit werkt valsspelen inde hand

Toetsen aan ‘t eind van de basisschool zoals hier gebeurt vindt hij belachelijk. Dat is veel te vroeg. Je determineert hun toekomst. Dat is schadelijk voor hun ontwikkeling.

Elk kind ontwikkelt zich in een ander tempo.

Vraag:
In China en Korea scoren de kinderen veel beter dan de Nederlandse.
Raken we niet achterop?

Antwoord:
Integendeel. Zulke toetsscores hebben weinig betekenis. Ze vertellen vooral welke leerlingen goed zijn in testen maken en minder of ze echt taalvaardigheid of rekenvaardiger zijn. Nederlandse leerlingen doen het niet slecht in zulke tests.

Aziatische landen realiseren zich steeds meer hoe hoog de prijs is die ze betalen voor zulke scores. Het gaat n.l. ten koste van de diversiteit aan talenten van leerlingen en draait de passie de nek om.

De geschiedenis  heeft geleerd dat vrijheid, democratie en respect voor individuele rechten tot betere menselijke condities hebben geleid.

Het gaat in de toekomst niet om harder werker maar om slimmer werken.
Een universitair diploma biedt geen garanties meer. In de VS is meer dan 20% van de hoogopgeleide werkloos of werkt onder zijn niveau.

Je moet in de toekomst ondernemend, creatief zijn.
De veilige baan is de baan die je voor jezelf creëert.

Bron: Trouw, 15 okt 2014

Bewustwording en integratie van spiritualiteit