Mijn visie op seksualiteit EN KINDEREN.

Mijn visie op seksualiteit en voorbeelden van de omgang vanuit deze visie met kinderen.

Kind

Wat zou het doel van de aardse liefde kunnen zijn binnen onze ontwikkelingsweg?

Het doel is de liefde tot het goddelij­ke in ons zelf op te wekken.
Het is feitelijk de weg naar een hogere werkelijkheid.
We moeten ons zelf en onze mede­mens bewuster gaan zien als goddelijke wezens.

Als je je afsluit voor liefde, ontzeg je jezelf daar heel veel mee.
Je moet je veel meer op de ziel richten van de medemens dan op het omhulsel.
We zijn daar dikwijls bij weggehaald.
We leren eigenlijk op de buitenkant af te gaan.
Maar wezenlijk dat zielscontact, je daarop richten, geeft pas vervul­ling.

Liefde binnen relaties
Je moet je eigenlijk richten op het onbegrensd in elkaar overgaan,
zowel in vriend­schappen, in familierelaties, als in partnerschap.
In je lichaam kun je dat helemaal ervaren,
binnen seksualiteit…eigenlijk wil ik de seksuali­teit niet beperken
tot het typische bedrij­ven van seks maar eigenlijk ook zien in vriendschap,
in elke vorm van partner­schap.
Het heeft te maken met gezien willen worden en de ander willen zien.

Want het is komen tot overgave naar de ander toe en de ander naar jou toe.
Pas dan kun je elkaar wezenlijk zien.
Eigenlijk is seksualiteit een poort om te komen tot de waarheid.

Seksualiteit verdichte scheppingsenergie
Hoe is het dan precies met seksualiteit?
Al deze energie is verdichting van scheppingsenergie.
En in ieder van ons is die energie volop aanwezig, maar kan door de ervaringen in vorige levens, als man of als vrouw in min of meerdere mate geblokkeerd geraakt zijn.
Dat kan zijn door miskenning, door macht.
Daardoor kan nu je scheppingskracht, die openheid, zeg maar, een disharmonische wending genomen hebben.Niet alleen binnen seksualiteitservaring.

Wanneer we echt goed en zuiver willen omgaan met de seksuele energieën, dan zouden we ons af moeten stemmen op en ons bewust zijn van de scheppings­kracht die binnen seksualiteit aanwezig is.
Want deze kracht is direct afkom­stig uit de goddelijke bron.
Begrijp je nu wat voor een immense kracht de seksualiteit, de seksuele ge­slachts­daad, heeft?

Als je onzorgvuldig omgaat met deze energieën, dan krijg je zelf een gevoel van minderwaardigheid.
Dan voel je je niet vervuld.
Er zijn mensen die zeggen: Ik moet iedere keer na een ge­slachtsdaad huilen.
Dat is een alarm, daar moet je naar luisteren.
Je ziel zegt: ho, er klopt iets niet in mijn beleven.

Hoe kun je nu onzorgvuldig omgaan binnen seksualiteitsbeleving?
Ten eerste door sterk alleen op jezelf gericht te zijn en je alleen maar te verbinden vanuit de seksuele kracht
en niet wezenlijk te delen met die ander.
Of wanneer je onvoldoende “ik”-besef hebt en je je daar aan overlevert.
Hoeveel vooral vrouwen hoor je niet die zeggen: Ja, ik doe wel mee, maar…
Daardoor wordt seksualiteit als een bedreiging ervaren.
Je kunt eigenlijk dan niet meer openstaan in die beleving naar elkaar toe. Dan is het geen één op één relatie.
Echt wezenlijk is: het niet alleen met je hoofd maar ook diep in jezelf voelen, je op de ander richten en daardoor wezenlijk seksueel vervuld raken.
Dan komen er hoge energieën vrij en worden toegevoegd. Daardoor wordt het aardse overste­gen.

Misvattingen binnen seksualiteit
Vaak wordt seks bedreven omdat men er recht op heeft, vanuit macht.
En zo probeert men zich te bevestigen binnen seksualiteit en dat doet men omdat innerlijke bevesti­ging gemist wordt.
Daarmee wordt de ander beperkt en groei men schijnbaar in energie aan de ander.

Zo kunnen mensen zich ook door veelvuldige contacten zichzelf trachten te bevestigen, maar eigenlijk is het allerbelangrijkste en daar hebben we het zojuist over gehad, dat seksualiteit vanuit en op gelijkwaardigheid geba­seerd moet zijn.
Want wanneer we ons niet vanuit gelijkwaardigheid opstellen, versmelten de seksuele energieën onvolledig en leiden ze niet tot die totale versmelting die eigenlijk alles doet oplichten.
Ik denk dat je je nu zult realiseren dat je je niet iedere keer zo open kan stellen, maar eerder zuinig moet zijn op seksualiteit.
We zijn kosmisch scheppende wezens, we kunnen ons volledig vervullen door deze scheppingenergieën. Daarmee ook wordt de aarde mee opgelicht en komen eigenlijk die energieën voor het mens zijn in de stof en doen de mens aan zichzelf ontstijgen.
Eigenlijk krijg je door onzorgvuldig omgaan met seksuele energieën een onver­vuld zijn en dat komt dan voort uit het ongelijkwaardig zijn.
Als je weet hoe seksuele energieën eigenlijk ontstaan zijn dan kun je je ook nu gaan richten op hoe te komen tot wezenlijke verbinding. Een wezenlijke verbin­ding die gebaseerd is op gelijkwaardigheid.

Deze seksualiteit is heel zuiverend voor jezelf en ook voor de aarde en daarom denk ik dat je niet bang moet zijn om het aan te gaan.
Eigenlijk moet je je zelf continu toetsen aan die ervaringen en gewaarwordingen, want door je te toetsen, juist binnen de seksualiteit, leer je jezelf heel goed kennen.
Ik zeg wel eens: seksualiteit veinst niet, daarin kom je je relatie werkelijk goed tegen.

Hoe oprechter je hierin bent, hoe dieper je jezelf verkent en hoe dieper je ook geraakt kunt worden.Zo kan je dus ook eigenlijk in diepte doorlicht worden.
Dit geldt natuurlijk ook wat betreft seksuele fantasieën.
Want er zijn natuur­lijk mensen die nu denken: Ik heb geen partner.
Ik denk dat het belang­rijk is ook daarin oprecht­ te zijn binnen de seksuele energieën en fantasieën die je kunt hebben, daarin jezelf niet, zeg maar, in je vrouwelijke aspect minder te voelen of op je mannelijke aspect iets af dwingen.
Maar jezelf in totale acceptatie overgeven aan… of het nu fantasieën zijn of lichamelijke handelingen, dat geldt in feite precies hetzelfde.
Er is in de wereld op dit moment natuurlijk ongelofelijk veel smet op seksueel gebied en de aarde roept op tot een zuivering, tot een diepe zuivering te komen.

Seksualiteit is levensenergie, een scheppende kosmische levensenergie in de stof verdicht. En deze energie hebben we nodig, want daarmee houden we ons zelf in stand. Als je kijkt naar de procreatie, maar vooral omdat we ons zelf in liefde kunnen bevestigen, we hebben dit heel hard nodig, maar…
Die diepe ontkenning in ons zelf heeft ziektes doen ontstaan.
Dat is geen straf, dat is een gevolg.
De ziekte is weer het doorslaan naar de andere kant en dat vraagt om ingezien en doorzien te worden, waardoor de mens de balans weer wat meer in evenwicht kan krijgen.

Copyright Anna Lamb-Janssen

Bewustwording en integratie van spiritualiteit