NA DE FYSIEKE DOOD

Vaak verjongt de geestelijke mens na het overlijden. Je wordt wie je innerlijk bent.
Ben je innerlijk nog een onvolwassen persoonlijkheid dan zal je als een zeer jonge mens verschijnen.

Bij de dienst voor de begrafenis of crematie van velen staat hun geest naast de kist of op het altaar, soms ondersteund of begeleid door een of meer begeleiders.

Er boven zweeft menigmaal een groep begeleiders. Als de kist de ruimte na de viering verlaat nemen de begeleiders het geestelijk lichaam van de overledene mee.

Na de fysieke dood volgt dikwijls een periode waarin de misvattingen uit het menselijk leven worden bekeken vanuit het standpunt van het geestelijke zijn.
Als je tijdens je leven de innerlijke wijsheid kunt vindenom jezelf je menselijke zwakheden te vergeven, bestaat er grote kans dat je stervensproces snel en gemakkelijk zal verlopen.

Je kunt van een ander nooit weten wat in dit leven de opdracht voor de ziel inhield.
Oordeelt dus niet!
Nu sterven velen door langdurige en zware ziektes.
Dit betekent niet dat zij niet aan de bestemming van hun ziel hebben voldaan.
Het betekent o.a. dat zij daaraan werkten tijdens hun vertrek.

Volledige overgave aan het stervensproces betekent de hoogst mogelijke ontwikkeling in een leven.
Door langer in het lichaam te blijven, kan de ziel er voor kiezen om:

– anderen in hun ontwikkeling verder te helpen;
– het eigen bewustzijn verder te ontwikkelen!

Ons stoffelijk lichaam is verfijnder geworden, ook is de mens geestelijker ingesteld; dat zal het sterven vergemakkelijken.
De ziel heeft voor de geboorte zijn eigen plan gemaakt.
Dit bepaalde wanneer hij geboren werd.
Hij heeft zijn leven zelf gecreëerd en zelf dus besloten te sterven.
Niemand is echt verloren, je kunt dus niemand verliezen.

Als een geliefde sterft kunnen sterke emoties het sterven bemoeilijken.
Gun hen een vaarwel.
De achterblijvers moeten voor elkaar zorgen, troost geven en steun.
De dood is een tijd van waarheid.
“Over de doden niet dan goeds” is niet juist.
De doden hoeven niet in bescherming genomen te worden.
In hun verhoogde staat van bewustzijn kunnen zij hun waarheid zeker beter aan.
Daar is hij echter ook niet de goddelijke geest, die hij van oorsprong is.
Zijn bewustzijn voegt zich weer bij wat in zijn ziel gekend wordt: waar de diploma’s van alle vorige levens waren opgeslagen in zijn ziel.

Hier gaat hij de lessen van zijn laatste leven verwerken en een plek geven.
Hier is geen strijd, geen wrijving; hier vertoeft hij totdat er een moment komt waarop hij een stilte ervaart; een leegte die om opvulling vraagt en opnieuw maakt de ziel zich klaar, soms met behulp van de begeleiding, soms onafhankelijk om een nieuw pakket bewustwordingslessen te verkrijgen.
Met een nieuw opdracht gaat de ziel naar de aarde toe…..

Het sterven nu gaat gemakkelijker dan voorheen.
Ons stoffelijk lichaam is verfijnder van structuur geworden en dat is gemakkelijker los te laten.
Ook is de mens nu meer geestelijk ingesteld.
Ook dit zal het sterven vergemakkelijken.
En ik hoop dat deze overweging ook heeft bijgedragen aan de geboorte van een nieuwe visie op leven en sterven.

Dat werkt verlichtend….

Anna Lamb

Bewustwording en integratie van spiritualiteit