NIEUWE WEG VAN BEWUSTZIJN

Hoe komen we tot de nieuwe weg van bewustzijn?

(Vanuit psychosofia)
Bewerkt door Anna Lamb-Janssen

Wij zullen moeten beginnen met onze ons lijden; onze emoties, totaal te accepteren, zo totaal dat we uiteindelijk in harmonie komen. Hiermee ontstijgen we al de duisternis van pijn, lijden en wanhoop. Wanneer we tot acceptatie wensen te komen, zullen we moeten leren opnieuw te vertrouwen. Vertrouwen is eigenlijk al in ons aanwezig, maar onbewust, tijdens onze bewustzijnsweg van leven tot leven tot nu, hebben we afgeleerd dat vertrouwen te herkennen.Wij hebben ons tijdens onze weg van inwijdingen zo druk bezig gehouden met bevestiging van onze persoonlijkheid in de materie, dat we geen ruimte meer overhielden en houden voor contact met ons innerlijk zijn; ons Hogere Zelf… ?
Hierdoor hebben we de herkenning van het vertrouwen het wezenlijke vertrouwen in de zin van ons bestaan, verloren, daar wij in onze persoonlijkheid de neiging hebben steeds met bewijzen zichtbaar te maken, voordat we vertrouwen wensen te schenken. Eerst zien en dan geloven…is een veel gebruikt spreekwoord. Hierdoor konden we veel, van wat in ons onverwoord werd ervaren en geweten, niet langer bevestigen in de stof en tenslotte niet meer herkennen. Door de steeds verdere ontwikkeling van de ziel en door de mogelijkheid te groeien in een bepaald leven; een bepaalde incarnatie, ontstaat er een steeds sterkere verdieping d.w.z.dat de persoonlijkheid zich steeds dieper en steeds meer kan gaan richten op de zich steeds meer ontplooiende wijsheid en op de langzaam zich ontvouwende contacten met de Geest, doordat deze nu meer en meer door de ziel herkend wordt. Zo ontstaat er binnen het bewustzijn van de mens, een samensmelting tussen de persoonlijkheid en de ziel en steeds meer ook tussen de Geest. Zo kan men daardoor spreken van: een nieuwe hemel in een nieuwe aarde..!

Hoe vindt dit plaats? 
De ontmoeting van de hogere zielenkrachten en de energieën van de lagere gebieden: de aardekrachten. 
De Hogere kracht daalt neer vanuit de ziel tot in onze persoonlijkheid.
De ontmoeting van zielenkrachten en aardekrachten vindt plaats in het hart.

De energieën van de lagere gebieden zijn instinctief; d.w.z. dat zijn driften die zonder richting en middelpunt zich uiten.

De hogere zielenkrachten zijn bovenaards te noemen; ze zijn algemeen, abstract en onbepaald. In onze persoonlijkheid kunnen zij concreet worden.

De opening daartoe is: overgave…

Het lagere mentale in relatie met het hogere mentale. 

Tot het instinctieve behoort ook het lagere mentale: ons logisch denken; het rationele, ons analytisch vermogen. Het kan daar maar doormalen binnen ons stoffelijk denkvermogen.

Kijken we daarentegen naar ons hogere mentale, dan zien we het volgende: Ons hogere mentale denkt niet in logische volgorde, maar pakt het inzicht ineens. Hier is de intuïtie werkzaam. Het hogere mentale ziet gehelen en verbanden

De hogere liefde
De hogere liefde vanuit de ziel; vanuit ons hogerzelf, is er reeds. Maar deze moet nog incarneren; d.w.z. in het vlees komen; in de stof komen; op aarde komen; in de persoonlijkheid komen…
Dat wil weer zeggen, dat ons ik in alle vrijheid zichzelf opent en deze hogere liefde binnenlaat. Daarna kunnen wij deze liefde ook richten op iemand of op iets.

De Goddelijke energiebron
Een nog hogere en diepere verbinding ontstaat, wanneer we ons openen voor de Goddelijke energiebron in onszelf: de kern van ons ik; onze essentie. Daar waar ik gelijk op het Goddelijke. Dit is onaantastbaar in mij. Hier vanuit daalt wijsheid, liefde en geestkracht via het doorlaten van de ziel binnen in de persoonlijkheid. Het zal zichtbaar en ervaarbaar worden in mijn denken, voelen en handelen.

Wat is de essentie van ons wezen ?
Wat is de aard;
wat zijn de eigenschappen;
wat zijn de kenmerken van de essentie van onze wezen ?

• Allereerst is daar zelfkennis,
•daarna de acceptatie van wat ik van mezelf heb leren kennen; maar ook de vrijheid om te mogen zijn wie ik ben. En toch is het dit ook weer niet.
• De essentie is meer dan de som der delen. Het is een doordrenking van hogere energieën die grotendeels onbenoembaar zijn, omdat zij uit meerdere dimensies bestaat.

Onze essentie zijn we wanneer we los zijn van onze lagere dwangmatigheden binnen ons denken, voelen en handelen.
Pas wanneer we daar totaal vrij van zouden zijn, zou je kunnen spreken van bezield worden vanuit het Hogere Zijn. Hier ben ik totaal wie ik ben. Hier hoef ik me niet te verontschuldigen, te schamen, te onderdrukken…niets..

(Dit komt op aarde nog weinig voor.)

Wat doet ons weerhouden van een open contact met ons diepste ik..
Het zijn vier elementen in ons die ons weerhouden van een open contact met ons diepste ik..Het is dan ook belangrijk om deze oude gebondenheden in ons te leren kennen en te leren onderkennen hoe ze telkens weer ons belemmeren echt onszelf te zijn.

Dat herkennen is dan niet meer alleen in woorden, ook niet in begrippen, is niet rationeel, ook niet emotioneel. Het herkennen is als een doordrenking van het Goddelijke in jezelf. Niemand kan daarom een ander inwijden.
Dit proces is een persoonlijk, individueel proces wat je gaat. Onder begeleiding weliswaar van de ordening zoals die bijv. wordt gegeven in deze groep, maar door je eigen groei, je eigen inwijdingsproces; je eigen ontwikkeling en herkenning gebracht in je eigen Goddelijk zijn.

Je zou hierbij kunnen zeggen, dat de mens afgescheiden is van het contact met zijn Goddelijke Kern omdat deze persoon het contact niet meer voelt doordat hij twijfelt aan dit Goddelijke in zichzelf.
En dit gaat onbewust.

De ziel laat dan via impulsen weten dat dit niet direct de weg is, want de directe weg zou onmiddellijk een gevoel van vervulling moeten geven, omdat de ziel zich gezien weet door de directe verbinding( men spreekt wel leven vanuit de ziel)en dit een gevoel van geluk en vervulling tot gevolg heeft.

Als je naar boven gaat in ontwikkeling kom je altijd hetzelfde, de tegendruk vanuit het naar beneden gerichte, tegen.

– Je moet hierbij uitgaan van elke belevenis in je dagelijks leven.
– Hier kun je zien dat er altijd een omgekeerd spiegelbeeld zichtbaar is in je dagelijks beleven van je hoogste zijn.
– Dit betekent dat je in je lagere bewustzijnsniveaus je ego wil bevestigen, maar dat je dit ook kan doen vanuit je Hogere zijn!!!

Doe je dit vanuit je ego; je lagere bewustzijnsniveau, dan blijf je steeds weer ronddraaien, in verlangen naar bevrediging van bepaalde begeertes. Daardoor zal je niet in een werkelijk geluk kunnen komen maar in een soort bezitsdrang ervan. Zo zoek je dan steeds weer, maar in feite zul je het zo nooit kunnen vinden. Omdat de lagere bewustzijnsniveaus meewerken in deze bevestiging van het ego.

Wij hebben in ons de macht en de kracht van de liefde om dit bewust anders te gaan doen. Wij zullen dan eerst onszelf aan dienen te gaan zien en te bekennen binnen al die aspecten.

Dat doe je in stilte….
In stilte kun je jezelf niet bevestigen. Je levert zo een stukje ik-bevestiging in.
Zo kun je komen tot het zelflozere en transparantere ik; vanuit het Hogere bewustzijn.

Bewustwording dient echter ook gestalte te krijgen; zichtbaar te worden want bewustwording komt in stilte, maar moet zich uiten in de stof. Door uiting in de stof komt er weer bewustwording. Dat is de spiraal waarmee we zijn begonnen. We gaan leren ons steeds meer vanuit geest in de stof uit te drukken, totdat deze vorm van uitdrukking zo gewoon is dat het vanzelf gebeurt, zonder dat het perse hoeft van jezelf.

Natuurlijk zullen de aspecten als: angst, schuldgevoel, miskenning, twijfel, niet geheel verdwijnen, maar de werking ervan zal verdwijnen in meer of mindere mate. Elk mens dat deze ontwikkelingsweg bewust loopt zal uiteindelijk tot werkelijk contact met het hogere bewustzijn geraken; de totale eenheid in zichzelf van het Goddelijk-zijn en het mens-zijn. Dit zal vernieuwing van bewustzijn tot gevolg hebben; en dit heeft dan weer tot gevolg vernieuwing van geestelijke impulsen; deze zullen steeds gericht zijn op de zuivering van het onderbewustzijn. Maar omdat dan het onderbewustzijn tot bewustzijn is gebracht, zal men direct de overheersende trillingen herkennen, vervolgens accepteren, en zo tot transformatie brengen.

Hierdoor ontstaat vernieuwing; steeds weer opnieuw en steeds verder…

Of dit plaatsvindt en hoe…zal volledig in je eigen hand liggen. De tijd dat een geestelijk leider je aangaf wat en hoe dat precies voor jou zou moeten, is voorbij.
Nu wordt je gegeven dat je vanuit je menselijke persoonlijkheid tot hogere bewustzijnsniveaus kunt geraken op een eigen bewuste wijze.
De vorm is je eigen vrijheid.
Het vertrouwen in je eigen Hogere zelf en de begeleiding hier vanuit naar je persoonlijkheid, is een intense uitdaging

Zo ontsluiten we nieuwe en hogere dimensies in onszelf. Hierdoor wordt de geest gescherpt, opdat in het denkvermogen nieuwe impulsen kunnen ontstaan.

Dit betekent dat de ziel onverloste stukken zal kunnen loslaten, waardoor er weer meer ruimte kan komen in de ziel….om de vernieuwing van geestelijke impulsen door te laten en zo door te geven aan de persoonlijkheid.

Dat gaat niet zo maar door er over te praten en te denken.

Dit heeft te maken met je eigen werkelijke totale acceptatie;
acceptatie van jezelf

in alles wat je doet en
in alles wat je niet doet;
in alles wat je bent en
in alles wat je niet bent;
in alles wat je voelt en denkt en
in alles wat je niet voelt en denkt…

Als je tot dat punt bent gekomen ontwaakt de liefdeskracht zodanig in ons onderste chakra,(onze verbinding met dit aardse leven) dat deze liefdeskracht als een gouden energie omhoog kan stijgen.
Dan ontwaakt in je je geestelijk bewustzijn.
Dit transformeert met diepe geestelijke impulsen de ervaringen van lijden in je leven tot een totale werkelijke acceptatie.

Hierdoor kom je tot een totale overgave aan je menszijn: aan ’t zijn in de materie.(Maar hiervoor zul je ieder aspect in de materie dienen te accepteren.)

Bewustwording en integratie van spiritualiteit