OMGAAN MET CRIMINEEL GEDRAG

Hoe gaan we om met mensen die crimineel gedrag vertonen?

In het algemeen zou je dus kunnen zeggen dat crimineel gedrag is het loslaten van zelfbesef, omdat men zichzelf niet waardeert.
We doen dit allemaal….

Enkele voorbeelden uit het gewone dagelijkse leven:
– door afgunstig te zijn
– agressie bij sport (het is een sport; dus mag het)
– ouders die kinderen met iets afkopen om hun eigen zin te krijgen.
– sensatie ervaren bij ongelukken als brand e.d.
– iemand niet helpen die in nood verkeert
– mensen die blij zijn roepen vaak bij anderen irritatie op (kopje kleiner)
– mensen die goed voor zichzelf opkomen;(wie zijn zij wel dat zij zo voor zichzelf opkomen?)
– mensen die anderen nooit geloven,hoewel die eerlijk zijn
– uit berekening iemand benadelen (ellebogenwerk)
– goedpraterij is verdoezelend.

Hoe kunnen we met mensen die crimineel gedrag vertonen omgaan?

We willen mensen met crimineel gedrag vaak sturen.
Beter is het hen bij gebieden in henzelf te brengen die de oorzaak van hun gedrag zijnen waardoor zij zich kunnen openen en deze emoties vrijlaten b.v. therapieën (tekenen; rollenspel; surrogaatpoppen) om excessen ontstaan in b.v. vorige levens uit te leven.

Door sturing ontstaan echter weer nieuwe beklemmingen en gaan ze zo weer andere excessen in als drankgebruik, wellicht zelfdoding.
Zelf het slachtoffer spelen kan helpen hen te doen invoelen en in te leven (niet met schuldgevoelens).
Vanuit macht reageren op welk crimineel gedrag dan ook, is uit den boze (ook naar jezelf).
We moeten beginnen vanuit begrip.
Men zou de crimineel b.v. in therapie moeten leren zijn zelfliefde te hervinden. Dit geldt ook voor onszelf met betrekking tot ons eigen gedrag.
Vaak worden we ontmoedigd in de omgang met criminelen. We dienen meer doorvoeld niet alleen onze normen en waarden te bepalen, maar ook onze regels te geven en onze rechtspraak te plegen.
Dan zouden we meer resultaat boeken. We zouden de wezenlijke kenmerken van criminaliteitsvorming kunnen gebruiken om daarin heling te brengen. Door innerlijke bezinning kunnen we dan een therapie voor criminelen ontwikkelen.

Ook wereldwijd dient meer over ethisch handelen met gevangenen gesproken te worden…. want….  Nu zijn verhoringen dikwijls vernederend.
Op TV zien we dikwijls hoe vanuit macht gevangenen worden vastgepakt en vooruit geduwd.
Via de televisie komen al die beelden in miljoenen huizen binnen zodat één daad aan grote hoeveelheid trillingen in onze kosmos teweeg kan brengen.
Zo vele gemoedsbewegingen worden opgeroepen en brengen de kosmos uit balans.
Dit heeft een hele grote invloed op de energiefrequentie rond de aarde.
Meditatief zouden we met elkaar deze beelden kunnen nivelleren, waardoor de kracht ervan wat teruggehouden kan worden.
Maar we moeten voor alles verantwoordelijk zijn voor de beelden die we zelf uitzenden.
Dus zorgvuldiger zijn in ons denken en ons spreken vanuit acceptatie; voor onze eigen onvolmaaktheid.
We dienen ons te realiseren dat negatieve gedachten als roddel, laster e.d. naar volwassenen, en zeker naar kinderen, hun weerslag hebben in de ether.
Als we ons innerlijk afstemmen, zullen we steeds dieper lichtenergie in ons ervaren en daardoor meer zuiver gaan leven.
Zo zullen we dan ook zuivere informatie als velden van licht de kosmos in sturen….
Doordat we ons bewust worden van criminele tendensen in onszelf, zuiveren we de kosmos en zullen al die velden van licht elkaar aanvullen en versterken. Ook dat zal weer zijn werking naar de aarde hebben, waartoe o.a. criminaliteit uiteindelijk ons dan gebracht heeft!

Bewustwording en integratie van spiritualiteit