OPVOEDEN VAN KINDEREN VAN NU

Opvoeden van de kinderen van nu

foto

De kinderen van nu bezitten al vaak meer kennis van het wezen van het geestelijke in zichzelf. Zij komen in een wereld die steeds meer gericht is op materiële waarden en deze zijn vaak als belangrijkste doelen in de opvoeding gesteld; denk aan het behalen van hoge cijfers, diploma’s, het verkrijgen van een “goede” baan in de toekomst….. Kinderen vragen op diep niveau zichzelf te mogen zijn. Dit krijgen ze door acceptatie te ervaren via de buitenwereld, in eerste instantie via de ouders. Dit veilige gevoel ontstaat dus in henzelf, maar wordt wel of niet gestimuleerd door het gedrag van ouders en de omgeving. De opvoeder moet het kind op de eerste plaats bij zijn innerlijk weten brengen. Dit gebeurt door het te leren naar zijn impulsen te kijken. Echter wanneer het kind innerlijk onzeker is en dan ook nog eens door het gedrag van volwassenen hierin wordt bevestigd, dwaalt het af van het contact met zijn innerlijke.

Signalen die wijzen op mogelijke specifieke levensopdrachten
In mijn vroegste jeugd waren er al aanwijzingen dat in mijn leven energieën rond mijn keelgebied belangrijk zouden zijn. Op mijn tweede jaar kreeg ik tijdens het eten een kippenboutje in mijn keel. Het was de hongerwinter tijdens de tweede wereldoorlog en ons grote jonge gezin kreeg eten van mensen uit de buurt om in leven te blijven. Ik weet nog dat er een botje in mijn keel schoot. En vaak is zoiets een teken dat er iets staat te gebeuren, bijvoorbeeld met betrekking tot keelchakra, het spreken in mijn geval. Op dergelijke signalen zouden we al kunnen letten bij jonge kinderen.

Het behouden van levenslust
Wat is de stuwkracht in ons waardoor we bijna allemaal doorgaan ondanks soms diepe ervaringen van lijden? Een enkeling geeft het op, dikwijls geleid door een niet weten, maar de stuwkracht in ieder mens om te komen, en te blijven, en door te gaan en weer op te pakken is gigantisch groot.Als je kijkt naar kinderen, maar ook naar volwassenen of naar ouderen, hoe vaak het lijden hen tekent, hen stuwt en duwt, dan zie je daarnaast het vermogen om toch door te gaan. Diep in onszelf weten we dat we gekomen zijn, om ons bewustwordingsproces door te maken.We voelen diep in ons onderbewustzijn dat dit proces te maken heeft met onze totale evolutionaire gang.

Bewustwording en integratie van spiritualiteit