Ouderdom

De ouderdom, gezien vanuit een spirituele achtergrond.

In deze tijd worden ouderdomsverschijnselen vaak te eenzijdig negatief gekoppeld aan verval van geestelijke en lichamelijke mogelijkheden. Bovendien wordt eerder de vraag gesteld: “Hoe met de vergrijzing om te gaan?” dan “Wat betekent het oud worden?” Hierbij wordt de spirituele dimensie dikwijls niet waargenomen.

De ouderdom is, gezien vanuit een spirituele achtergrond, een voorbereidende fase om te komen tot herstel van het contact met de geestelijke wereld, waarvan men oorspronkelijk afkomstig is. Net als kleine kinderen die, vanuit de geestelijke wereld naar de aarde gekomen, zich langzaam gaan verbinden met de stoffelijke wereld, gaat de oudere mens zich in omgekeerde volgorde verbinden met het overgaan naar de geestelijke wereld. Dit vindt plaats doordat zich ervaringen via geestelijke energieën voordoen, die de grovere materie helpen af te breken om deze naar een verfijndere frequentie toe te brengen.

Dit proces vindt in de laatste fase van ons leven plaats. We kunnen daar ons bewust op richten, zodat dit proces gelijkmatiger en natuurlijker kan verlopen..In de afgelopen jaren heb ik veel inspiratie ontvangen over de laatste levensfase van de mens. Om deze kennis toegankelijk te maken voor ieder die hier in geïnteresseerd is, is deze website samengesteld. Mede dankzij ook de inspiraties van Zohra Bertrand en Marieke de Vrij. Ook door de medewerking van de werkgroep “De Laatste Levensfase” is veel inspiratie toegevoegd.

Controleer of deze waarheid ook uw waarheid is door innerlijk te toetsen. Deze kennis is via inspiraties ontstaan. Neem deze niet zomaar aan. Controleer of deze waarheid ook uw waarheid is door innerlijk te toetsen.

Anna Lamb – Jansen

Bewustwording en integratie van spiritualiteit