Tagarchief: bewustzijn

Leven vanuit het Hoger bewustzijn

Door Anna Lamb

Een casus

Ziekenhuisbezoek tijdens de kerstdagen

De jongste broer van een vrouw heeft een ernstige vorm van darmkanker.

De man is gescheiden en woont alleen. Hij heeft behalve een oudste zuster ook nog een oudere broer en een jongere zus. De oudere zus steunt haar broer in het proces door hem ook praktisch bij allerlei zaken te helpen. Dat betekent dat zij met hem mee is gegaan tijdens de bezoeken aan de dokter; hem helpt bij de benodigde administratie en hem tenslotte voor operatie naar het ziekenhuis brengt. De jongere zus woont verder weg en steunt hem door dagelijks urenlang met hem te bellen.

De ziekenhuisopname zal twee weken duren.

Om te zorgen dat haar broer regelmatig bezoek zal ontvangen ondanks het kleine aantal familieleden en kennissen, vraagt de oudste zus het bezoek te spreiden zodat haar broer in elk geval dagelijks eenmaal bezoek zal kunnen krijgen. Vooral tijdens de kerstdagen vindt zij bezoek voor hem belangrijk. Zij belt de oudere broer en jongere zuster om af te spreken op welke dagen elk van hen zou kunnen gaan.

De jongste zus weigert dit echter. Zij gaat wanneer zij wil. De oudste zus zegt dat dit zou kunnen betekenen dat haar broer tijdens een van de kerstdagen geen bezoek zal krijgen en op een andere dag vier mensen tegelijk kunnen komen. Dit interesseert haar niet. Ook ruilen met een dag wil zij niet.

De emotionele reactie van de oudste zuster( vanuit het lagere bewustzijn)

De oudste zus is woedend. Zij is de contactpersoon met het ziekenhuis en wil op de dag van operatie haar zus eigenlijk nu niet meer informeren. ‘Laat zij nu ook zelf maar naar het ziekenhuis bellen.’ is haar reactie.

De emotie die daar onder ligt en sturing dreigt te geven aan haar handelen

Dan herkent zij dat zij vanuit een oud zeer vanuit het verleden reageert.

Haar jongere zuster heeft door vlijen en paaien eerst haar vader en later haar broers naar zich toe trachten te halen om zo aandacht te krijgen. En dat is haar tot ergernis van de andere kinderen goed gelukt.

Nu zij deze volle aandacht dit keer niet krijgt, probeert zij haar gram te halen.

Vraag:

Hoe kan de oudste zuster zonder mee te gaan in dit machtsspel, maar ook niet te verdoezelen en te onderdrukken, vanuit een hoger bewustzijn hier mee omgaan?