Tagarchief: grenzen

Grenzen

Door Ed Brink

Grenzen is een fenomeen dat we overal op deze aarde tegenkomen. Landen hebben grenzen, steden hebben grenzen, families hebben grenzen, personen hebben grenzen, lichamen hebben grenzen, cellen hebben grenzen.

Overal komen we grenzen tegen. Dit kan zowel zeer fysiek zijn als meer mentaal.

Hoor je ergens wel of niet bij. Waar ligt de grens? Vele grenzen worden door onszelf bepaald. Wat wil ik wel doen en wat niet?  Wat is van mij en wat van de ander?

Vanuit spiritueel oogpunt komen we vanuit de eenheid met het goddelijke en splitsen we ons van het goddelijke af. Er ontstaan grenzen. Er ontstaan nieuwe eenheden,  zielen, die van elkaar gescheiden zijn. Vanuit de ziel wordt een reis gemaakt om tot bewustzijn te kunnen komen van wie we zijn. Zolang we in de eenheid zijn weten we niet van “mijn en dijn” en kunnen we niet van onszelf  bewust worden. Uit de eenheid komen we wel het “mijn en dijn” tegen. Er blijken er verschillen te zijn. Grenzen geven een afgrenzing. We komen  alleen te staan. Alleen zijn wordt door veel mensen als onprettig ervaren. We zijn merendeels op zoek naar juist de eenheid met de ander. Het woord alleen bestaat uit al en Eén dat wil zeggen:  Eén in het al. Onze heimwee naar de eenheid doet vaak grensvervaging ontstaan. Ik wil zo graag bij de ander zijn, erbij horen, dat ik mezelf grotendeels inlever bij de ander. Ik durf geen nee te zeggen want dan wijs ik de ander af en kan ik afgewezen worden. Weg eenheid.

We vergeten dat de eenheid en het eenheidsgevoel in onszelf aanwezig is. We zijn de eenheid in en met onszelf vaak kwijt geraakt. De verbinding is verbroken en  we gaan op zoek naar een eenheid buiten onszelf. Hierdoor raken we verstrikt in afhankelijkheidssituaties. We worden afhankelijk van wat er in de buitenwereld mogelijk is. We worden afhankelijk van het gedrag van de ander.

In het eerste jaar vormen moeder en kind een eenheid. Deze eenheid wordt geleidelijk verbroken gedurende het leven. Het kind ontdekt de eenheid in zichzelf. Het gaat “nee zeggen” en trekt grenzen. Ik ben ik en jij bent jij. We gaan onderscheid maken.

Bij de incarnatie worden we gekoppeld aan een lijf dat duidelijk zijn eigen grenzen heeft. We worden begrensd en dus beperkt.  Dit heeft een duidelijk doel,  namelijk om ons in staat te stellen een deel van onszelf te ontdekken. Zou alles ineens aan bod komen dan zou het niet meer te overzien zijn. Vandaar dat er vele incarnaties nodig zijn om allerlei aspecten van onszelf te ontdekken.

In het dagelijkse leven komen we overal grenzen tegen. Dit kunnen fysieke grenzen zijn zoals het lichaam, een kamer, een tuin etc. Andere grenzen komen we tegen op menselijk vlak: psychisch,  emotioneel, denken ; grenzen op intermenselijk vlak,  bepaald door onderlinge afspraken, expliciet en impliciet. Overal komen we het fenomeen grenzen tegen.

In de praktijk kom ik meermalen allerlei problemen tegen op het gebied van grenzen.

Wat zijn onze grenzen?  In hoeverre bewaak ik mijn eigen grenzen? In hoeverre laat ik anderen over mijn eigen grenzen heen gaan? Waar treedt grensvervaging op? Durf ik grenzen aan te geven? Durf ik nee te zeggen?

Op het spirituele vlak wordt veel aandacht besteedt aan het invoelend vermogen. Het invoelend vermogen kan grenzeloos lijken. Ik kan invoelen wat de ander voelt. Het lijkt alsof hier geen grens is. Dit is niet juist. Bij het invoelend vermogen zijn ook grenzen aanwezig, echter minder duidelijk dan de grens van je lijf. Vooral als je je eigen invoelend vermogen vergroot is het noodzakelijk  grip te krijgen op het kunnen aanleggen van grenzen op het  energetisch vlak.

Bij het invoelen van een ander geeft deze vaak onbewust  daarvoor toestemming, maar hij kan ook (on-)bewust weigeren  zo informatie te laten verkrijgen. Bij geen toestemming zal de informatie niet doorkomen. De grens wordt bepaald door je eigen wil. Wat wil ik en wat sta ik toe. Als je je hier meer  van bewust  bent dan blijkt je eigen wil een sterk instrument te zijn  om grenzen aan te geven. Jij bepaalt wat je wel en niet toe laat. Jij bepaalt of je iemand toelaat of niet.

Onbewust treedt vaak energie-uitwisseling op tussen personen. De een komt fris uit een gesprek en de ander voelt zich leeg gezogen. Het is van belang daar grip op te krijgen. Hiervoor zijn allerlei methoden. Via visualisatie van beelden kan je zelf grenzen aangeven. Door duidelijk te zijn naar jezelf toe wat je wel en niet wilt ontstaan ,grenzen die anderen niet kunnen overschrijden. Echter vergis je niet in je eigen wil. Je eigen wil kan minder duidelijk zijn dan je denkt. Zelfkennis is hierbij van belang. In hoeverre wordt mijn wil niet mede bepaald door nog onbewuste tegenstrijdige gedachten en gevoelens?

De eigen grenzen zijn van belang. Je hebt recht grenzen aan te geven. Je eigen individualiteit is van belang. Jij als onderdeel van het geheel is van belang. Als je je zelf ondergeschikt maakt aan de ander, maak je het geheel ondergeschikt. Jij bent belangrijk.

Ed Brink, homeopatisch arts voor zowel lichamelijke klachten als voor psychische klachten. Homeopathie kan tevens gebruikt worden om het ontwikkelingsproces te versterken. Elke klacht kan leiden tot bewustwording en ontwikkeling.