Tagarchief: homeopathie

Een brug slaan naar de reguliere geneeskunde?

Door Ed Brink

In mijn dagelijkse praktijk ben ik arts voor homeopathie en bioresonantie. Dat is t.o.v. de reguliere geneeskunde al zeer alternatief. Heden ten dage praten we lieven in onze beroepsgroep over complementaire en additieve geneeskunde om de aanvullende waarde ervan te laten weerklinken.

Van uit mijn beroep ben ik al jaren geconfronteerd met afwijzing van de additieve geneesmethoden. En dan heb ik het nog niet eens over spiritualiteit in de geneeskunde. Mijn ervaring tot nu toe is dat echte tegenstanders niet van hun plek af te brengen zijn en rotsvast blijven zitten op de afwijzing. Welke argumenten ook gebruikt worden, geen ervan hebben effect. Tenminste niet op korte termijn. Wel is het mogelijk dat op langere termijn er iets van doorkomt en begrip ontstaat. Het is een kwestie van zaaien.

In het algemeen is het voor een ieder angstig geconfronteerd te worden met iets wat hij niet kent en eventueel zijn hele wereldbeeld op zijn kop kan zetten. Dan kan je beter alles ontkennen en doen alsof die andere manier van kijken niet bestaat.

Zij die het hardst roepen zijn vaak degenen die later toch overstag gaan. Er zo hard tegenaan schoppen betekent vaak dat ze er al iets mee hebben maar het nog niet willen toe laten.

Laatst heb ik in een groep de tegenstelling regulier en homeopathie onderzocht om te kijken wat er aan de hand is. Een van de verrassingen uit dit onderzoek was, dat we ons te veel vastzetten met oude beelden van strijd. Terwijl als je je openstelt en serieus je eigen wijze van werken en zijn brengt, er juist interesse is.

Echter zolang je zelf vasthoudt aan dit oude strijdbeeld, blijft deze ook in takt. Jezelf laten zien in waarachtigheid geeft uiteindelijk de doorslag voor acceptatie.

In mijn eigen praktijk kom ik juist veel mensen tegen die al bereid zijn naar hun eigen leven te kijken. Ik verbaas me er dan over hoe gemakkelijk het opgepikt wordt om verbindingen te leggen tussen klachten en leefwijzen en of psychische problemen. Menigmaal is het bespreken van reïncarnatie mogelijk en geeft het meer helderheid in aanwezige problemen.

Deze week had ik twee katholieke zusters in de praktijk die zeer geïnteresseerd waren in de tanga die in mijn praktijk hing en of ik ook een winkel wist waar boeddhistische zang te koop is. Ze vonden dat zo mooi. Geen moment iets van dat is niet katholiek. Gewoon geïnteresseerd!

Artsen in het reguliere zijn individueel vaak makkelijker te benaderen dan als groep. Menig arts heb ik in de praktijk gehad die het voor zijn mede collega’s het verborgen houdt dat hij bij een homeopathisch arts geweest is. Hier geldt sterk de groepsdwang en de angst uit de groep te vallen.

Toch zou het mij niet verbazen als op niet zo’n lange termijn er grote veranderingen optreden. Het bewustzijn dat in de huidige tijd iets snel aan het veranderen is, kan plots een kritiekpunt voorbij gaan en dan is het ineens de gewoonste zaak van de wereld.

Zoals het ijzeren gordijn plots in een korte tijd verdween,  zo kunnen ook plots de bruggen al blijken te bestaan waarbij de andere wijze van kijken geaccepteerd is.

Een hoopvolle gedachte.

Homeopathie en spiritualiteit

door Ed Brink
In het leven zijn we allen op weg vanuit de eenheid om via bewustwording tot liefde te komen. Dit zijn de drie pilaren van Psychosofia. In elk leven worden nieuwe uitdagingen aangegaan om dit proces opgang te brengen. In de huidige tijd is het bewustwordingsproces versneld.
Velen worden momenteel geconfronteerd met zichzelf. Dit kan gaan via allerlei situaties waarin we terecht komen en doordat het lichaam via klachten aangeeft dat er iets niet klopt. Allerlei klachten en ziekten kunnen optreden om het bewustwordingsproces te stimuleren. Mentale en psychische klachten kunnen hetzelfde effect hebben als lichamelijke klachten, als we bereid zijn om te luisteren naar dat wat is.
Diverse boeken zijn verschenen om klachten te verklaren vanuit de achterliggende spirituele achtergrond. Wees wel op uw hoede dat u altijd
weer bij uzelf te rade gaat of het wel klopt wat er in staat.
In wezen gaat het om de weg van het bewustzijn. Maar hoe doen we dat? In de werkgroep “Spiritualiteit  en geneeskunde” besteden we hier aandacht aan
door bij elkaar te kijken hoe we diverse problemen aanpakken en in hoeverre we het bewustwordingsproces stimuleren. Wat in iedergeval duidelijk naar voren komt is dat er een aantal basisgegevens is. Het bewustwordingsproces verloopt  echter niet volgens een strak schema.
Een van de basisgegevens is dat het belangrijk is tot erkenning en acceptatie te komen van de problematiek (of de problematiek nu psychisch of
lichamelijk is, maakt niet uit). Deze zin is eenvoudiger neergezet dan uitgevoerd.
Zodra we naar onzelf kijken en datgene accepteren wat er is dan gaan al snel de alarmbellen rinkelen. Dit accepteren is te pijnlijk. Ik wil alles accepteren maar dit!!!!.
Jezelf accepteren zoals je bent is zo wie zo al niet eenvoudig. We hebben als kind al te vaak gehoord dat er van alles aan ons mankeerde. We kunnen eenvoudig weg niet goed zijn. Als mens zitten we vol met overtuigingen die gebaseerd zijn op eerdere ervaringen. En deze overtuigingen ontnemen ons de
mogelijkheid het leven onbevangen aan te kijken. Zolang er geen acceptatie is van dat wat is, blijft er een innerlijke strijd aanwezig welke veel energie vergt en blokkerend werkt. Het komen tot acceptatie is goed te vergelijken met de fasen die beschreven zijn in het rouwproces. In eerste instantie is de ontkenning. Het is er niet. Er is geen acceptatie. Dan kan er woede ontstaan. Ik wil dit niet.
Daarna kan de verzachting intreden waarbij het verdriet loskomt. Uiteindelijk komen we tot acceptatie in liefde.
Daarna is er een verdere ontwikkeling mogelijk. Veelal blijven mensen in een van de fasen steken. De fasen lopen in de werkelijkheid nogal door elkaar
heen. Belangrijk is te herkennen in welke fase je zit, zodat je jezelf beter kunt begrijpen.
Na de acceptatie van dat wat is, kan vanuit liefde naar de problematiek gekeken worden en tot bewustzijn gebracht worden. Er is geen strijd meer
nodig. Energie komt weer vrij. Bewust-worden betekent zowel het inzicht verkrijgen als het doorleefd hebben. Het wordt een waarheid voor je. Je gaat er naar handelen. Zolang verandering in het handelen niet aanwezig is is het proces nog niet voltooid.
Dit alles is mooi beschreven maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn. Er zijn maar weinig mensen die instaat zijn te handelen vanuit het bovengeschrevene.
Dat is een ware levenskunst. Dit vergt veel oefening. In wezen zijn we allen op zoek.
Uiteindelijk kunnen we komen tot het leven vanuit het hogere bewustzijn. Vanuit het hogerezelf. We zijn dan in staat om vanuit het hart te gaan leven.
Dit is iets anders dan te gaan leven vanuit het idee dat alles mooi behoort te zijn. Vanuit het hart leven is iets wat wij nog nauwelijks kunnen bevatten. Het kan hard zijn als dit nodig is. Het kan zacht zijn als het
nodig is. Het gaat met de stroom van het leven mee; mee met de alledaagsheid van het leven.
In werkelijkheid worden we veelal bepaald door de emotionele ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Hier liggen vele blokkaden in het handelen, welke we niet even wegpoetsen.
Mijn ervaring als homeopatisch arts is dat je met homeopatische middelen het bewustwordingsproces kunt stimuleren en bevorderen. Dit is een aspect van de
homeopatie die weinig belicht wordt. De nieuwste ontwikkelingen in de homeopatie zijn vooral gericht op het bewustwordingsproces van de mens.
Van steeds meer homeopatische middelen zijn de psychische en spirituele achtergronden bekend waar mensen in hun eigen proces mee geholpen kunnen
worden.  Bij de beoordeling of een middel werkt wordt het bewustworden van de problematiek en het bevrijdende effect daarvan als een belangrijk criterium
gebruikt.
Met behulp van homeopatische middelen kunnen spontaan inzichten ontstaan waarna de klachten/problemen zich geleidelijk laten oplossen. De eigen inbreng, inzichten en keuzen blijven van groot belang. Wat ik vaak zie is dat een homeopatisch middel de blokkade doet verminderen in jezelf waarna je
makkelijker stappen kunt zetten om de problematiek waar het omgaat aan te gaan. Maar zelf heb je altijd nog de keuze om de stap wel of niet te zetten.
Zet je de stap niet dan is de kans groot dat de onderliggende problematiek zich weer gaat vertalen in een klacht. Een homeopatisch middel kan nooit zomaar een probleem wegnemen, maar het proces wel vergemakkelijken.
Ik maak mee dat mensen een lang bewustwordingsproces achter de rug hebben
en dat hetgeen waar het omgaat nog steeds niet is verbeterd.
Een mevrouw bij mij in de praktijk had al vele jaren last van hevige angsten met heftige beelden van concentratiekampen. Door psychoanalyse en andere
methoden had ze de angsten onder ogen gezien maar de angsten bleven sterk aanwezig samen met diverse lichamelijke klachten. Haar verhaal deed mij
denken aan het middel Natrium Iodatum dat bekend staat bij de problematiek rondom overleven en het idee geen overlevingsmogelijkheid te hebben. Deze
vrouw verbeterde binnen een maand aanzienlijk. De klachten verdwenen volledig. Voor mij was dit  bijzonder snel. Dit was alleen mogelijk door het
vele voorwerk wat zij had gedaan voordat ze bij mij kwam. Een man die geheel teruggetrokken leefde en zich afzijdig hield van de wereld doordat hij vele angsten in zich had, maakte op mij een niet geaarde
indruk. Hij was als het ware nog niet echt geincarneerd in zijn lijf. Hydrogenium (waterstof) dat bekend staat om het niet geincarneerd zijn heeft hem weer op de aarde gebracht en in de loop van een jaar is hij de deur
uitgegaan en om in de samenleving weer een plaats gaan veroveren. Hij was in staat zijn angsten aan te zien en nieuwe keuzen te maken.
Vele vormen van problemen kunnen homeopatisch benaderd worden. Stemmenhoren, allerlei angsten, depressiviteit, uitputting, vastzittende emoties en
allerlei lichamelijke klachten komen in aanmerking voor een homeopatische benadering.
Zoals wel duidelijk zal zijn wordt er tijdens de behandeling veel aandacht besteed aan het bewustworden van de achterliggende inzichten.
Inzichten kunnen ook spontaan ontstaan na een homeopatisch middel door dat het via een droom duidelijk wordt. Aan dromen wordt dan ook aandacht besteed. Veelal is het homeopatische middel in staat een verbinding te doen ontstaan tussen de diverse aspecten van de mens. Zowel het psychische, emotionele als het lichamelijke kan erop reageren.
Het is wel de kunst van de homeopatisch arts de juiste problematiek
helder te krijgen en daarbij een goed passend middel te vinden.

door Ed Brink

In het leven zijn we allen op weg vanuit de eenheid om via bewustwording tot liefde te komen. Dit zijn de drie pilaren van Psychosofia. In elk leven worden nieuwe uitdagingen aangegaan om dit proces opgang te brengen. In de huidige tijd is het bewustwordingsproces versneld.

Velen worden momenteel geconfronteerd met zichzelf. Dit kan gaan via allerlei situaties waarin we terecht komen en doordat het lichaam via klachten aangeeft dat er iets niet klopt. Allerlei klachten en ziekten kunnen optreden om het bewustwordingsproces te stimuleren. Mentale en psychische klachten kunnen hetzelfde effect hebben als lichamelijke klachten, als we bereid zijn om te luisteren naar dat wat is.

Diverse boeken zijn verschenen om klachten te verklaren vanuit de achterliggende spirituele achtergrond. Wees wel op uw hoede dat u altijd weer bij uzelf te rade gaat of het wel klopt wat er in staat.

In wezen gaat het om de weg van het bewustzijn. Maar hoe doen we dat? In de werkgroep “Spiritualiteit  en geneeskunde” besteden we hier aandacht aan

door bij elkaar te kijken hoe we diverse problemen aanpakken en in hoeverre we het bewustwordingsproces stimuleren. Wat in iedergeval duidelijk naar voren komt is dat er een aantal basisgegevens is. Het bewustwordingsproces verloopt  echter niet volgens een strak schema.

Een van de basisgegevens is dat het belangrijk is tot erkenning en acceptatie te komen van de problematiek (of de problematiek nu psychisch of lichamelijk is, maakt niet uit). Deze zin is eenvoudiger neergezet dan uitgevoerd.

Zodra we naar onzelf kijken en datgene accepteren wat er is dan gaan al snel de alarmbellen rinkelen. Dit accepteren is te pijnlijk. Ik wil alles accepteren maar dit!!!!.

Jezelf accepteren zoals je bent is zo wie zo al niet eenvoudig. We hebben als kind al te vaak gehoord dat er van alles aan ons mankeerde. We kunnen eenvoudig weg niet goed zijn. Als mens zitten we vol met overtuigingen die gebaseerd zijn op eerdere ervaringen. En deze overtuigingen ontnemen ons de

mogelijkheid het leven onbevangen aan te kijken. Zolang er geen acceptatie is van dat wat is, blijft er een innerlijke strijd aanwezig welke veel energie vergt en blokkerend werkt. Het komen tot acceptatie is goed te vergelijken met de fasen die beschreven zijn in het rouwproces. In eerste instantie is de ontkenning. Het is er niet. Er is geen acceptatie. Dan kan er woede ontstaan. Ik wil dit niet.

Daarna kan de verzachting intreden waarbij het verdriet loskomt. Uiteindelijk komen we tot acceptatie in liefde. Daarna is er een verdere ontwikkeling mogelijk. Veelal blijven mensen in een van de fasen steken. De fasen lopen in de werkelijkheid nogal door elkaar heen. Belangrijk is te herkennen in welke fase je zit, zodat je jezelf beter kunt begrijpen.

Na de acceptatie van dat wat is, kan vanuit liefde naar de problematiek gekeken worden en tot bewustzijn gebracht worden. Er is geen strijd meer. Energie komt weer vrij. Bewust-worden betekent zowel het inzicht verkrijgen als het doorleefd hebben. Het wordt een waarheid voor je. Je gaat er naar handelen. Zolang verandering in het handelen niet aanwezig is is het proces nog niet voltooid.

Dit alles is mooi beschreven maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn. Er zijn maar weinig mensen die instaat zijn te handelen vanuit het bovengeschrevene.

Dat is een ware levenskunst. Dit vergt veel oefening. In wezen zijn we allen op zoek.

Uiteindelijk kunnen we komen tot het leven vanuit het hogere bewustzijn. Vanuit het hogerezelf. We zijn dan in staat om vanuit het hart te gaan leven.

Dit is iets anders dan te gaan leven vanuit het idee dat alles mooi behoort te zijn. Vanuit het hart leven is iets wat wij nog nauwelijks kunnen bevatten. Het kan hard zijn als dit nodig is. Het kan zacht zijn als het nodig is. Het gaat met de stroom van het leven mee; mee met de alledaagsheid van het leven.

In werkelijkheid worden we veelal bepaald door de emotionele ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Hier liggen vele blokkaden in het handelen, welke we niet even wegpoetsen.

Mijn ervaring als homeopatisch arts is dat je met homeopatische middelen het bewustwordingsproces kunt stimuleren en bevorderen. Dit is een aspect van de homeopatie die weinig belicht wordt. De nieuwste ontwikkelingen in de homeopatie zijn vooral gericht op het bewustwordingsproces van de mens.

Van steeds meer homeopatische middelen zijn de psychische en spirituele achtergronden bekend waar mensen in hun eigen proces mee geholpen kunnen

worden.  Bij de beoordeling of een middel werkt wordt het bewustworden van de problematiek en het bevrijdende effect daarvan als een belangrijk criterium gebruikt.

Met behulp van homeopatische middelen kunnen spontaan inzichten ontstaan waarna de klachten/problemen zich geleidelijk laten oplossen. De eigen inbreng, inzichten en keuzen blijven van groot belang. Wat ik vaak zie is dat een homeopatisch middel de blokkade doet verminderen in jezelf waarna je makkelijker stappen kunt zetten om de problematiek waar het omgaat aan te gaan. Maar zelf heb je altijd nog de keuze om de stap wel of niet te zetten.

Zet je de stap niet dan is de kans groot dat de onderliggende problematiek zich weer gaat vertalen in een klacht. Een homeopatisch middel kan nooit zomaar een probleem wegnemen, maar het proces wel vergemakkelijken.

Ik maak mee dat mensen een lang bewustwordingsproces achter de rug hebben en dat hetgeen waar het omgaat nog steeds niet is verbeterd.

Een mevrouw bij mij in de praktijk had al vele jaren last van hevige angsten met heftige beelden van concentratiekampen. Door psychoanalyse en andere methoden had ze de angsten onder ogen gezien maar de angsten bleven sterk aanwezig samen met diverse lichamelijke klachten. Haar verhaal deed mij denken aan het middel Natrium Iodatum dat bekend staat bij de problematiek rondom overleven en het idee geen overlevingsmogelijkheid te hebben. Deze vrouw verbeterde binnen een maand aanzienlijk. De klachten verdwenen volledig. Voor mij was dit  bijzonder snel. Dit was alleen mogelijk door het vele voorwerk wat zij had gedaan voordat ze bij mij kwam.

Een man die geheel teruggetrokken leefde en zich afzijdig hield van de wereld doordat hij vele angsten in zich had, maakte op mij een niet geaarde indruk. Hij was als het ware nog niet echt geincarneerd in zijn lijf. Hydrogenium (waterstof) dat bekend staat om het niet geincarneerd zijn heeft hem weer op de aarde gebracht en in de loop van een jaar is hij de deur uitgegaan en om in de samenleving weer een plaats gaan veroveren. Hij was in staat zijn angsten aan te zien en nieuwe keuzen te maken.

Vele vormen van problemen kunnen homeopatisch benaderd worden. Stemmenhoren, allerlei angsten, depressiviteit, uitputting, vastzittende emoties en allerlei lichamelijke klachten komen in aanmerking voor een homeopatische benadering.

Zoals wel duidelijk zal zijn wordt er tijdens de behandeling veel aandacht besteed aan het bewustworden van de achterliggende inzichten. Inzichten kunnen ook spontaan ontstaan na een homeopatisch middel door dat het via een droom duidelijk wordt. Aan dromen wordt dan ook aandacht besteed. Veelal is het homeopatische middel in staat een verbinding te doen ontstaan tussen de diverse aspecten van de mens. Zowel het psychische, emotionele als het lichamelijke kan erop reageren.

Het is wel de kunst van de homeopatisch arts de juiste problematiek helder te krijgen en daarbij een goed passend middel te vinden.

Grenzen

Door Ed Brink

Grenzen is een fenomeen dat we overal op deze aarde tegenkomen. Landen hebben grenzen, steden hebben grenzen, families hebben grenzen, personen hebben grenzen, lichamen hebben grenzen, cellen hebben grenzen.

Overal komen we grenzen tegen. Dit kan zowel zeer fysiek zijn als meer mentaal.

Hoor je ergens wel of niet bij. Waar ligt de grens? Vele grenzen worden door onszelf bepaald. Wat wil ik wel doen en wat niet?  Wat is van mij en wat van de ander?

Vanuit spiritueel oogpunt komen we vanuit de eenheid met het goddelijke en splitsen we ons van het goddelijke af. Er ontstaan grenzen. Er ontstaan nieuwe eenheden,  zielen, die van elkaar gescheiden zijn. Vanuit de ziel wordt een reis gemaakt om tot bewustzijn te kunnen komen van wie we zijn. Zolang we in de eenheid zijn weten we niet van “mijn en dijn” en kunnen we niet van onszelf  bewust worden. Uit de eenheid komen we wel het “mijn en dijn” tegen. Er blijken er verschillen te zijn. Grenzen geven een afgrenzing. We komen  alleen te staan. Alleen zijn wordt door veel mensen als onprettig ervaren. We zijn merendeels op zoek naar juist de eenheid met de ander. Het woord alleen bestaat uit al en Eén dat wil zeggen:  Eén in het al. Onze heimwee naar de eenheid doet vaak grensvervaging ontstaan. Ik wil zo graag bij de ander zijn, erbij horen, dat ik mezelf grotendeels inlever bij de ander. Ik durf geen nee te zeggen want dan wijs ik de ander af en kan ik afgewezen worden. Weg eenheid.

We vergeten dat de eenheid en het eenheidsgevoel in onszelf aanwezig is. We zijn de eenheid in en met onszelf vaak kwijt geraakt. De verbinding is verbroken en  we gaan op zoek naar een eenheid buiten onszelf. Hierdoor raken we verstrikt in afhankelijkheidssituaties. We worden afhankelijk van wat er in de buitenwereld mogelijk is. We worden afhankelijk van het gedrag van de ander.

In het eerste jaar vormen moeder en kind een eenheid. Deze eenheid wordt geleidelijk verbroken gedurende het leven. Het kind ontdekt de eenheid in zichzelf. Het gaat “nee zeggen” en trekt grenzen. Ik ben ik en jij bent jij. We gaan onderscheid maken.

Bij de incarnatie worden we gekoppeld aan een lijf dat duidelijk zijn eigen grenzen heeft. We worden begrensd en dus beperkt.  Dit heeft een duidelijk doel,  namelijk om ons in staat te stellen een deel van onszelf te ontdekken. Zou alles ineens aan bod komen dan zou het niet meer te overzien zijn. Vandaar dat er vele incarnaties nodig zijn om allerlei aspecten van onszelf te ontdekken.

In het dagelijkse leven komen we overal grenzen tegen. Dit kunnen fysieke grenzen zijn zoals het lichaam, een kamer, een tuin etc. Andere grenzen komen we tegen op menselijk vlak: psychisch,  emotioneel, denken ; grenzen op intermenselijk vlak,  bepaald door onderlinge afspraken, expliciet en impliciet. Overal komen we het fenomeen grenzen tegen.

In de praktijk kom ik meermalen allerlei problemen tegen op het gebied van grenzen.

Wat zijn onze grenzen?  In hoeverre bewaak ik mijn eigen grenzen? In hoeverre laat ik anderen over mijn eigen grenzen heen gaan? Waar treedt grensvervaging op? Durf ik grenzen aan te geven? Durf ik nee te zeggen?

Op het spirituele vlak wordt veel aandacht besteedt aan het invoelend vermogen. Het invoelend vermogen kan grenzeloos lijken. Ik kan invoelen wat de ander voelt. Het lijkt alsof hier geen grens is. Dit is niet juist. Bij het invoelend vermogen zijn ook grenzen aanwezig, echter minder duidelijk dan de grens van je lijf. Vooral als je je eigen invoelend vermogen vergroot is het noodzakelijk  grip te krijgen op het kunnen aanleggen van grenzen op het  energetisch vlak.

Bij het invoelen van een ander geeft deze vaak onbewust  daarvoor toestemming, maar hij kan ook (on-)bewust weigeren  zo informatie te laten verkrijgen. Bij geen toestemming zal de informatie niet doorkomen. De grens wordt bepaald door je eigen wil. Wat wil ik en wat sta ik toe. Als je je hier meer  van bewust  bent dan blijkt je eigen wil een sterk instrument te zijn  om grenzen aan te geven. Jij bepaalt wat je wel en niet toe laat. Jij bepaalt of je iemand toelaat of niet.

Onbewust treedt vaak energie-uitwisseling op tussen personen. De een komt fris uit een gesprek en de ander voelt zich leeg gezogen. Het is van belang daar grip op te krijgen. Hiervoor zijn allerlei methoden. Via visualisatie van beelden kan je zelf grenzen aangeven. Door duidelijk te zijn naar jezelf toe wat je wel en niet wilt ontstaan ,grenzen die anderen niet kunnen overschrijden. Echter vergis je niet in je eigen wil. Je eigen wil kan minder duidelijk zijn dan je denkt. Zelfkennis is hierbij van belang. In hoeverre wordt mijn wil niet mede bepaald door nog onbewuste tegenstrijdige gedachten en gevoelens?

De eigen grenzen zijn van belang. Je hebt recht grenzen aan te geven. Je eigen individualiteit is van belang. Jij als onderdeel van het geheel is van belang. Als je je zelf ondergeschikt maakt aan de ander, maak je het geheel ondergeschikt. Jij bent belangrijk.

Ed Brink, homeopatisch arts voor zowel lichamelijke klachten als voor psychische klachten. Homeopathie kan tevens gebruikt worden om het ontwikkelingsproces te versterken. Elke klacht kan leiden tot bewustwording en ontwikkeling.