Tagarchief: leren

Wil ik luisteren of lijden?

Door Ed Brink

In het dagelijkse leven komen we allerlei situaties tegen die een herhaling lijken van voorgaande situaties. Iedere keer weer stoten we op hetzelfde fenomeen en iedere keer weer gaan we er aan voorbij zonder te letten op de zeggingskracht van het gebeuren. We weigeren te leren wat voor ons komt.
De aanwijzingen die we krijgen, onder andere via het lichaam, zijn talrijk.

Echter veelal zijn we niet geneigd er naar te luisteren. De klachten die ontstaan zijn alleen maar lastig en we willen er zo snel mogelijk vanaf.

Een aantal voorbeelden:

Een man met hoofdpijn die altijd weer opkomt zetten als hij het te druk heeft. Tijdens deze hoofdpijn ontstaat bij hem de behoefte alleen te zijn en rust te nemen. Door naar zijn hoofdpijn te kijken en te zien wat het hem doet, namelijk het schakelt hem uit en forceert hem rust te nemen, maakt  duidelijk: Als hij meer rust neemt dan valt de reden voor de hoofdpijn weg  en verdwijnt zelfs.
Een vrouw kreeg steeds heftige oorpijnen. Wat bleek was dat ze in haar dagelijkse leven alsmaar verhalen aan het aanhoren was die haar alleen maar vermoeiden en uitputten. Door de oorpijn werd zij genoodzaakt tegen mensen nee te zeggen en rust te nemen. Wat zij te leren had was meer naar haar
eigen gevoel te luisteren i.p.v. naar anderen en te leren nee te zeggen.

Een man met maagklachten bleek alsmaar te zwaar psychisch belast te worden, hetgeen voor hem niet te verteren was. Door hiernaar te kijken en de last te verlichten verdwenen de klachten.

Christiane Beerland ( “De sleutel tot zelfbevrijding”) heeft voor heel veel klachten een uiteenzetting gegeven van daaronder liggende psychische en spirituele oorzaken. Hierdoor kan je een aanwijzing krijgen waar je zoeken kan. Het is een interessant boek. Hoed je er echter voor om het klakkeloos over te nemen. Dit geldt overigens voor alle boeken met verklaringen voor allerlei klachten (o.a. Louise Hay) Het is altijd een versimpeling van wat er speelt per individu.

Voor een ieder geldt dat iets wat zich alsmaar herhaalt, hetzij lichamelijke klachten, hetzij incidenten, situaties, gevoelens et cetera, dat dit vraagt om aandacht. Je hebt er iets mee. Dit hoeft niet altijd direct duidelijk te zijn. Om het duidelijk te krijgen en die informatie te ontdekken heb je soms veel tijd  nodig. Om achter de reden te komen is ten eerste noodzakelijk alles wat
je tegenkomt serieus te nemen. Meestal doen we het af met het is niet zo belangrijk wat ik voel.  ander is belangrijker. Maar ELKE BELEVING IS BELANGRIJK!!  Elk gevoel wat in je opkomt is van belang. Een gevoel kan je leiden naar jouw waarheid.

Deze waarheid hoeft niet overeen te komen met de waarheid van een ander. Er bestaat geen absolute waarheid. Neem jezelf serieus. Besteed aandacht aan het gevoel. Via het gevoel kan je weer contact maken met de diepere betekenis. Via het gevoel ben je instaat contact te leggen met je eigen ziel. Je bent het waard om gehoord te worden.

Velen vinden zichzelf  niet waardig genoeg om naar te luisteren en luisteren alleen maar naar anderen. Wat jouw leven je te vertellen heeft is van belang. Jij bent een deel van het geheel en als je jezelf niet belangrijk vindt dan vind je tegelijk het geheel niet belangrijk. Jij bent een afspiegeling van het geheel. Alles wat er in je afspeelt kan je ook buiten jezelf om vinden. Zo binnen zo buiten. Oorlogen beginnen door de oorlogen die we in onszelf hebben. De neiging van ons om oorlogen te voeren komt voort uit het niet kunnen omgaan met conflicten binnen onszelf.
De liefde begint door de liefde in jezelf te laten zijn. Door je eigenuitgangspunten wordt de gehele wereld gekleurd. Ben je achterdochtig dan zal je achter alles iets verdachts vinden. Zit je vol wraakgevoelens dan zal je dat overal in de wereld terugvinden. Net zolang totdat je ontdekt dat het uit jezelf komt. Durf naar jezelf te kijken zonder gelijk in de miskenning te
schieten. Gewoon liefdevol naar jezelf kijken. Hoe doe ik het? He, waarom doe ik het eigenlijk zo? Wat voor gevoel zit er achter? Mag ik dat voelen?
Durf ik dat te doorvoelen? Voor elk gevoel geldt dat het gevoeld wil worden. Echter vaak gaan we niet zover en stoppen we het toch weg in het onbewuste.
Wanneer we het uiteindelijk wel durven te doorvoelen kunnen we het loslaten en de energie om het gevoel weg te houden kan dan weer vrij komen. We gaan meer leven. Dan zijn we uiteindelijk meer instaat om vanuit liefde te leven.