Tagarchief: ramp

Rampberichten

Rampberichten
Anna Lamb
Naar mate het jaar 2012 in zicht komt, bereiken ons met grote regelmaat artikelen, titels van boeken, en computerteksten, waarin op dreigende wijze gesproken wordt over komende rampspoeden rond dit jaartal.
Zo ook weer deze maand. Ik ontving een lange tekst op mijn computer met een via inspiratie verkregen inhoud. Deze maand zouden we o.a.allemaal door de komst van krachtige nieuwe energieën bevangen raken, dit als zijnde één van de voorlopers op allerlei calamiteiten.
Een aantal bekenden van mij reageerde in een mailtje hierop met de vraag wat ik van dit artikel vond. Onmiddellijk schoot me de herinnering te binnen aan de geschiedenis van “Lou de Palingboer”
Ik zal een jaar of 12 geweest zijn toen er met enige regelmaat een artikel in kranten en tijdschriften verscheen over deze man.
Lou de Palingboer was God, volgens eigen zeggen. En daardoor onsterfelijk. Hoewel ik de zin die de dichter Kloos al schreef: ”Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten” zeker ook geloof en ook kan plaatsen vanuit onze nieuwe inzichten, kan ik veel van wat deze onsterfelijke Lou toen vertelde, niet herkennen en hij stierf ook nog vrij jong.
Een zekere Mariska uit de Betuwe voorspelde enige jaren geleden dat in dat jaar, grote overstromingen en rampspoed in Nederland zouden komen. Zij besteedde al haar geld aan de aanleg van een klein vliegveld bij haar boerderij om de evacuatie van bewoners te doen plaatsvinden en zij en een aantal van haar aanhangers verkochten huis en haard om zichzelf in veiligheid te brengen. Financieel gebroken en ontluisterd eindigde ze in een psychiatrische inrichting. Deerniswekkend voor haar en haar aanhangers.
We werden een aantal jaren geleden uitgenodigd met zijn allen op de hoogste bergen in Europa het einde van onze beschaving af te wachten. Enkele honderden mensen klom de bergen op om er na enkele dagen ontgoocheld weer van af te komen.
Vorig jaar december zouden buitenaardse wezens de aarde komen bezoeken en de macht overnemen, en nu dit bericht.
Niet altijd hebben we te doen met charlatans die deze inspiraties ontvangen.  Wat gebeurt er dan toch?
Al vele jaren ontvang ikzelf en met mij vele anderen bewust inspiraties, waarvan men zegt dat deze van geestelijke begeleiding afkomstig zijn.
Wat is nu eigenlijk inspiratie?
Inspiratie; adem van de Geest, zingt Mathilde Santing.
Ik denk dat ieder mens wordt geïnspireerd. Echter in hoeverre stem je je diep genoeg af op je innerlijke bron en kom je bewust in contact met je persoonlijke begeleiding of zelfs met Hogere geestelijke begeleiding?
En ook als je je bewust af kunt stemmen op deze diepte in jezelf dan zal de vertaling altijd jouw kleur dragen. De mate waarin een mediamieke mens “de adem van de geest” objectief in woorden kan vertalen zal o.a. afhankelijk zijn van de mate van zelfkennis, die deze bezit. Dan zal hij of zij onmiddellijk de versluieringen, door bijvoorbeeld oude emoties en denkbeelden, herkennen die de vertaling beïnvloeden. Men spreekt hierbij dan van een zuiver medium.
Zo kunnen bijvoorbeeld collectieve emoties die door energiestromen worden aangeraakt door een medium vertaald worden als vloedgolven; oorlog en agressie als vuur. Onbekende oude emoties als onbewuste angsten kunnen een objectieve ontvangst mede negatief beinvloeden. Dit is de reden waarom zoveel mediamieke mensen door de Meester Jezus kunnen worden geïnspireerd, maar dat hun teksten zo verschillend van toon kunnen zijn; immers ieder medium spreekt vanuit zijn of haar eigen ervaringswereld en vanuit zijn eigen ontwikkelingsniveau dus vormt zo zijn eigen kanaal.
Hoe kun je als normaal denkend en doende mens deze berichten dan interpreteren?
In het diepste van ieder mens ligt zijn eigen leidraad vanuit de Goddelijke Bron die in ieder van ons aanwezig is. Een bewust levend mens leeft regelmatig in afstemming op zijn diepste zijn. Als het nodig zou zijn dat je bepaalde ervaringen wel of niet moet ondergaan dan stuurt je Hoger bewustzijn je naar situaties of plekken waar je deze wel of niet kunt meemaken. Dat heeft men kunnen zien bij een aantal passagiers van het verongelukte Turkse vliegtuig.
We moeten ons niet door onze angsten laten leiden.
We moeten ons natuurlijk ook niet passief houden in een houding van: God zorgt voor mij. Deze nuance ligt heel subtiel.
Herken het als je angsten je mening en/of handelen dreigen te bepalen.
Stem je af op acceptatie en vertrouwen van en in jezelf en je leven.
Laat vertrouwen in je eigen begeleiding meespelen in je beoordeling over de juistheid van de berichtgeving wanneer je berichten als die van deze week en die van Lou de Palingboer leest.
Lees dan nu, als je dit wilt, vanuit deze basishouding een deel van de twee inspiraties die ik kreeg naar aanleiding van de vragen die ik ontving de afgelopen tijd over de interpretatie van het bericht deze week en over President Obama.
En, o ja, ik walg van paling

Door Anna Lamb

Naar mate het jaar 2012 in zicht komt, bereiken ons met grote regelmaat artikelen, titels van boeken, en computerteksten, waarin op dreigende wijze gesproken wordt over komende rampspoeden rond dit jaartal.

Zo ook weer deze maand. Ik ontving een lange tekst op mijn computer met een via inspiratie verkregen inhoud. Deze maand zouden we o.a.allemaal door de komst van krachtige nieuwe energieën bevangen raken, dit als zijnde één van de voorlopers op allerlei calamiteiten.

Een aantal bekenden van mij reageerde in een mailtje hierop met de vraag wat ik van dit artikel vond. Onmiddellijk schoot me de herinnering te binnen aan de geschiedenis van “Lou de Palingboer”

Ik zal een jaar of 12 geweest zijn toen er met enige regelmaat een artikel in kranten en tijdschriften verscheen over deze man. Lou de Palingboer was God, volgens eigen zeggen. En daardoor onsterfelijk. Hoewel ik de zin die de dichter Kloos al schreef: ”Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten” zeker ook geloof en ook kan plaatsen vanuit onze nieuwe inzichten, kan ik veel van wat deze onsterfelijke Lou toen vertelde, niet herkennen en hij stierf ook nog vrij jong.

Een zekere Mariska uit de Betuwe voorspelde enige jaren geleden dat in dat jaar, grote overstromingen en rampspoed in Nederland zouden komen. Zij besteedde al haar geld aan de aanleg van een klein vliegveld bij haar boerderij om de evacuatie van bewoners te doen plaatsvinden en zij en een aantal van haar aanhangers verkochten huis en haard om zichzelf in veiligheid te brengen. Financieel gebroken en ontluisterd eindigde ze in een psychiatrische inrichting. Deerniswekkend voor haar en haar aanhangers.

We werden een aantal jaren geleden uitgenodigd met zijn allen op de hoogste bergen in Europa het einde van onze beschaving af te wachten. Enkele honderden mensen klom de bergen op om er na enkele dagen ontgoocheld weer van af te komen.

Vorig jaar december zouden buitenaardse wezens de aarde komen bezoeken en de macht overnemen, en nu dit bericht.

Niet altijd hebben we te doen met charlatans die deze inspiraties ontvangen.  Wat gebeurt er dan toch?

Al vele jaren ontvang ikzelf en met mij vele anderen bewust inspiraties, waarvan men zegt dat deze van geestelijke begeleiding afkomstig zijn.

Wat is nu eigenlijk inspiratie?

Inspiratie; adem van de Geest, zingt Mathilde Santing.

Ik denk dat ieder mens wordt geïnspireerd. Echter in hoeverre stem je je diep genoeg af op je innerlijke bron en kom je bewust in contact met je persoonlijke begeleiding of zelfs met Hogere geestelijke begeleiding?

En ook als je je bewust af kunt stemmen op deze diepte in jezelf dan zal de vertaling altijd jouw kleur dragen. De mate waarin een mediamieke mens “de adem van de geest” objectief in woorden kan vertalen zal o.a. afhankelijk zijn van de mate van zelfkennis, die deze bezit. Dan zal hij of zij onmiddellijk de versluieringen, door bijvoorbeeld oude emoties en denkbeelden, herkennen die de vertaling beïnvloeden. Men spreekt hierbij dan van een zuiver medium.

Zo kunnen bijvoorbeeld collectieve emoties die door energiestromen worden aangeraakt door een medium vertaald worden als vloedgolven; oorlog en agressie als vuur. Onbekende oude emoties als onbewuste angsten kunnen een objectieve ontvangst mede negatief beinvloeden. Dit is de reden waarom zoveel mediamieke mensen door de Meester Jezus kunnen worden geïnspireerd, maar dat hun teksten zo verschillend van toon kunnen zijn; immers ieder medium spreekt vanuit zijn of haar eigen ervaringswereld en vanuit zijn eigen ontwikkelingsniveau dus vormt zo zijn eigen kanaal.

Hoe kun je als normaal denkend en doende mens deze berichten dan interpreteren?

In het diepste van ieder mens ligt zijn eigen leidraad vanuit de Goddelijke Bron die in ieder van ons aanwezig is. Een bewust levend mens leeft regelmatig in afstemming op zijn diepste zijn. Als het nodig zou zijn dat je bepaalde ervaringen wel of niet moet ondergaan dan stuurt je Hoger bewustzijn je naar situaties of plekken waar je deze wel of niet kunt meemaken. Dat heeft men kunnen zien bij een aantal passagiers van het verongelukte Turkse vliegtuig.

We moeten ons niet door onze angsten laten leiden.

We moeten ons natuurlijk ook niet passief houden in een houding van: God zorgt voor mij. Deze nuance ligt heel subtiel.

Herken het als je angsten je mening en/of handelen dreigen te bepalen.

Stem je af op acceptatie en vertrouwen van en in jezelf en je leven.

Laat vertrouwen in je eigen begeleiding meespelen in je beoordeling over de juistheid van de berichtgeving wanneer je berichten als die van deze week en die van Lou de Palingboer leest.

Lees dan nu, als je dit wilt, vanuit deze basishouding een deel van de twee inspiraties die ik kreeg naar aanleiding van de vragen die ik ontving de afgelopen tijd over de interpretatie van het bericht deze week en over President Obama.

En, o ja, ik walg van paling