VADER

foto

Nu wil ik even iets over de vaders zeggen. De rol van de vaders onderschatten we dikwijls, maar ze onderschatten vooral zichzelf.
Vader……
In onze maatschappij is het wat vreemd als mannen zich verbonden voelen met zwangerschapsprocessen. Maar wanneer de vrouw zwanger is, is de man dat ook.
En hij let daar helemaal niet op. Hij levert namelijk ook een energetische bijdrage rond de zwangerschap. Hoe doet hij dat? Hij legt a.h.w. een mantel van energie om moeder en kind heen. Het besef en het belang hiervan wordt onderschat door hemzelf en ook door de buitenwereld. Ook de invloed van vader naar de ongeboren vrucht toe wordt erg onderschat. Een baby draagt gevoelens van de vader in zich. Die zijn tijdens de conceptie in hem gekomen in zijn onbewust weten. Hij heeft toch ooit de incarnatiesprong gemaakt. Toen heeft hij ook voor zijn vader gekozen. Hij weet al heel veel, in zijn onderbewustzijn vanuit een totaal weten, van zijn vader.
Die innerlijke boodschap blijft het kind bij en die komt ook tot uiting bij de geboorte.
Maar tot nu toe gedraagt het kind zich, zoals de vaders daar over het algemeen nu mee omgaan. En dan bedoel ik niet naar buiten toe, maar naar binnen toe.

Vaders vind ik dikwijls ‘n stap terug nemen bij de zwangerschap en geboorte van hun kind, terwijl zij toch ook deze zwangerschap gewild hebben. Misschien zijn er enkelen die denken nou nee, dat had ik niet gewild.
Toch wel, want anders was het kind niet gekomen. Daar, op een diep niveau heeft hij zichzelf opengesteld om het kind te ontvangen. Als vader dat niet gewild had dan was het niet gekomen. Onbewust wil hij zwanger worden. Maar wanneer vader het bewust niet wil, dan draagt het kind dit ook in zich mee. Dan ligt er in aanvang al een afwijzing naar het kind toe. Dat is een onbewuste herinnering. Vader merkt dat helemaal niet meer. Maar toch heeft het kind dit al in zich en draagt het dit onbewust met zich mee.
Vader zou zich vanuit zijn hart met moeder en kind moeten verbinden. Hij geeft hier bescherming door.
Bescherming door onvoorwaardelijk liefde.

De onvoorwaardelijke liefde is bescherming tegen astrale invloeden.
Wat bedoel ik daarmee? Heel vaak, wanneer ‘n kindje geboren wordt, is er in de geestelijke wereld een ongelofelijke hoeveelheid licht. Dat licht trekt astrale (zie artikelen: ”De astrale wereld”) energieën aan. Je zou kunnen zeggen er komt even een klein hemeltje op aarde.
Door zijn aanwezigheid en het staan in zijn liefde naar moeder en kind legt de vader, voordat die astrale energieën het kind en de moeder in die openheid kunnen bereiken, een energetisch veld om moeder en kind heen waardoor de astrale energieën niet bij moeder en kind kunnen komen.
Je begrijpt nu wellicht ook waarom we, toen we het over de bevalling hadden, er over gesproken hebben dat vader en moeder en kind in het middelpunt moeten staan.
Zij zijn het belangrijkst. Anderen moeten zich terughouden.
Er is ook geestelijke begeleiding aanwezig natuurlijk. Wij hoeven het hier niet allemaal alleen te doen.
Veel stoffelijke invloeden kunnen negatief werken op de hele geboorte. Ze kunnen misleidend werken. Er kunnen energieën wakker gemaakt worden bij de moeder waardoor ze niet helemaal meer in het proces kan komen; dat gaat onbewust.

Bijvoorbeeld:
Onlangs zaten we in een, op zich goede, bijeenkomst over pedagogie, maar toch konden we de diepte niet in. Ik dacht, wat gebeurt er nu toch en ineens zie ik vanuit de geestelijke wereld – want ik richt af en toe ook wel een oogje naar de andere kant – een lichtende gestalte naar beneden komen, die bij een van de aanwezigen een donkere gestalte weghaalt en meeneemt naar de sferen. Daarna konden we wel de verdieping in.

Het is niet erg en je gaat er niet dood van en zo’n donkere aanwezigheid raakt ook dingen aan die je daardoor gaat zien. Maar soms kan het een algemener proces behoorlijk verstoren.

De liefde van vader behoedt voor beïnvloeding vanuit de onstoffelijke wereld. Natuurlijk wordt er vanuit de geestelijk wereld heel veel zorg besteed aan de voltooiing van de zwangerschap en het geboorteproces.
Vader moet er voor waken het hele proces aan moeder over te laten en vooral ook, wat dit aspect betreft, aan de onstoffelijke wereld. Want al legt die ook wel bescherming rond het geboorteproces, vader kan dit vanuit zijn mens zijn veel directer.

Hij heeft hier verantwoordelijkheid in.
Hij heeft in het kind karmische informatie vanuit verwantschap gelegd. Maar vaders voelen zich vaak uiterlijk verantwoordelijk en niet innerlijk verantwoordelijk op basis van de verwantschap die hij heeft naar met het kind. Als hij dit wel weet zal je merken dat dit de opvoeding vergemakkelijkt.
Dan zal de moeder daar meer begrip voor hebben en vader zal zich wat sterker gaan voelen.
Want vader staat nog steeds vaak wat aan de kant bij de opvoeding van het kind.

Bewustwording en integratie van spiritualiteit