VALS ZELFRESPECT OF TRIESTE ONZEKERHEID

Onze schoolopleidingen leiden tot vals zelfrespect of trieste onzekerheid

Rond 1990 waren de meeste leerlingen van de Vrije School bovenbouw, zelfbewuste, veelzijdig ontwikkelde persoonlijkheden. Immers, dit onderwijs richt zich op de ontwikkeling van het totale kind tot op zieleniveau.
Niet hun schoolprestaties zijn toonaangevend in bevestiging, maar de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid is het belangrijkste doel.
De meeste kinderen die van deze school kwamen na de bovenbouw vielen op door hun rustige zelfvertrouwen en evenwichtige persoonlijkheid.

Een belangrijk nadeel van dit schooltypen was echter dat de maatschappij deze opleiding niet officieel erkende. De kinderen moesten op hun 18e jaar elders hun schooldiploma halen, daar de cognitieve schoolresultaten meestal lager waren dan die op de gewone schoolopleidingen. De meeste leerlingen gingen dan ook na het behalen van het schooldiploma van de Vrije school door naar een gewone LBO, MAVO, HAVO enz.

Zo kwam Linda, een leuk, zelfbewust meisje van de Vrije school op een toenmalige LBO.Rustig en met zelfvertrouwen begaf ze zich tussen de nieuwe klasgenoten.Natuurlijk viel ze op.

Haar stijl en manieren, haar spraak en interesses verschilden hemelsbreed van die van haar klasgenoten. Al snel werd ze gepest. Haar spraak werd nagedaan, en op de trap botste menige leerling expres tegen haar aan.Toen kwam de afscheidsavond.

Elke leerling van het examenjaar werd geacht een korte weergave te geven van hun tijd op deze school. Giebelend, achter elkaar wegduikend, met de handen vaak voor de mond lazen ze om de beurt hun stukje voor. Stotterend en fluisterend vertelden de meesten hun verhaal. Wat een onzekerheid, zo triest. Linda d’r houding stak daar sterk bij af.

Wat is er met deze kinderen gebeurd in de loop van hun leven waardoor zij zich zo onzeker en beschaamd presenteerden. Kunnen de schoolresultaten met als gevolg een minder schoolniveau hier de oorzaak van zijn? (Zie boekje juf: Rode strepen). Hebben schoolresultaten zo’n invloed op het zelfrespect van onze kinderen?Anderzijds ontmoet je soms jonge mensen met een “Hogere” opleiding die met een misplaatst zelfvertrouwen zich richten op volwassenen met een houding die aan arrogantie grenst.Ieder mens zou uitgenodigd moeten worden om voor alles zichzelf te zijn en zichzelf naar buiten toe te vertegenwoordigen.Wanneer we leven vanuit onze essentie en dit spiegelen naar onze kinderen, is dat het enige echte diploma voor het leven.

Anna Lamb

Bewustwording en integratie van spiritualiteit