VOOR DE CONCEPTIE

Wat gebeurt er nu wanneer een ziel zich klaar gaat maken om weer opnieuw naar de aarde toe te komen?

Stel je eens voor: velen komen uit een prachtige sfeer, een geestelijke wereld. De ziel moet nu naar de aarde toe waar een sfeer van disharmonie heerst, dikwijls niet aangesloten op het geestelijk ontwikkelingsniveau van de komende ziel. Het is alsof deze ziel een donkere weg in moet slaan. Hij moet naar een gebied waar wrijving is, naar een beperkende omgeving, naar een verenging toe.

De ziel gaat vrijwillig, (minder bewuste zielen doen dat niet echt vrijwillig, maar worden daar in gestuurd) maar laten we er vanuit gaan dat de ziel daarvoor kiest, die moet afdalen, de verenging in, de beperking in. Oude pijnen worden in dat proces van verstoffelijking meer en meer voelbaar. In de sferen voelen ze dat niet, daar er daar geen beperking is.

Er is altijd in de ziel de honger naar geestelijke groei. Deze drang stuurt de ziel uiteindelijk toch opnieuw naar een nieuw aards leven toe. Op zich dus al moedig om een aards leven aan te gaan. Veel zielen zijn dan ook angstig om te komen. Het is belangrijk dat een nieuw geboren wordende ziel wordt bemoedigd en verwelkomd tijdens de zwangerschap, vooral door de ouders.

Voor de conceptie ziet de mens al, in hoeverre hij vooruitgang in ontwikkeling kan boeken in deze incarnatie in dit leven.

Verstandelijk gehandicapten ontwikkelen in een leven als verstandelijk gehandicapte net zo veel als een ziel anders in drie levens zou moeten uitwerken.

Dus je kunt kiezen voor een vakantie-leven waarin weinig bewustzijn kunt verkrijgen. Dat mag, dat kan soms ook nodig zijn bv. om wat moed te krijgen om weer naar de aarde terug te gaan. Maar we zouden ons eens meer kunnen realiseren dat mensen die een moeilijk leven leiden, dat dit moedige zielen zijn, want moeilijke levens bieden ruime mogelijkheden om diepgaand en uitgebreid tot bewustzijnsgroei te komen.

Dus dat wat zij op zich genomen hebben zal een hele diepe invloed uitoefenen op hun bewustzijnsgroei, zoals b.v. mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap, maar ook levens met diepe processen, zoals het ondergaan of geven van martelingen, het leven in armoede, het hebben van grote verantwoordelijkheden, dienstbaarheid enz.

En wanneer je b.v. verstandelijk gehandicapt bent of een ander zwaar leven met veel lijden en beperkingen hebt, weet dan hoe dieper je beperkt wordt, hoe harder de wrijving die tot inzicht leidt: hoe sneller en diepgaander de bewustzijnsgroei zal kunnen zijn.

Dit tot gaat tot nu toe zo. In de nieuwe tijd is de mogelijkheid om je bewustzijnsgroei zelfstandig in de hand te nemen mogelijk geworden. (Zie cursus IWS).

De ouders tijdens de conceptie
Ouders sturen tijdens de conceptie een gebundelde energie naar boven.
Afhankelijk van het geestbewustzijn van de ouders komt elk aspect van hen samen, in een bepaald niveau terecht.
Past het totaal van de energie bij het geestelijk ontwikkelingsniveau van een te komen ziel en past ook het leerproces van de ziel bij deze ouders in een toekomstig leven bij hen, dan helpen de begeleiders de energie van de ouders te gebruiken.

(Soms zijn dit familieleden van de familie waar de ziel gaat incarneren. Ikzelf, Anna, zag mijn overgrootmoeder bij dit incarnatieproces. Ook zag ik een rij toekomstige familieleden die allemaal aspecten rond het keelchakra wensten uit te werken  Veel van mijn familieleden zijn schrijver, kunstenaar of onderwijs mensen geworden.)

Een nieuw energielichaam opbouwen.
De ziel kan opnieuw incarneren door met de energie van de ouders en het kind, samen met de begeleiders een nieuw energielichaam op te bouwen. In dit stadium verbindt een wit koord zich vanuit de ziel met het zich vormende fysieke lichaam.
De afstemming van de ouders op het kind is van onschatbare waarde.
De ziel is vaak al lang voor de conceptie in de buurt van de ouders geweest.
De ziel wil vertrouwd raken met het leefmilieu waar het wenst te komen; het wil het contact ervaren wat er is tussen de beide ouders en de onderlinge communicatie. Het kind zoekt gevoelsmatig afstemming om te achterhalen op welke wijze het contact met de beide ouders en familieleden mogelijk is.

Ik zag al voor de conceptie van mijn kleinzoon regelmatig een lichtblauw lichtje in mijn omgeving. Tijdens een nachtelijke uittreding heb ik hem ontmoet, dus zelfs als grootmoeder.

Waarom wil een mens meestal kinderen?
Er zijn diverse argumenten van ouders om voor een kind te kiezen bv:

  • Het voorkomen van eenzaamheid.
  • Je hebt iets om voor te zorgen.
  • Je hebt een doel in het leven.
  • Een kind kan later voor hen zorgen.
  • Het komt voort uit een oerinstinct.

Argumenten om geen kinderen te nemen of niet meer kinderen:
Er zijn al kinderen genoeg.
Materiële redenen, zoals het ontnemen van de vrijheid van de eventuele ouders, ambitie gaat voor, kinderen kosten geld.
We hebben nu twee gezonde kinderen dus nemen we niet het risico op een ziek of gehandicapt kind.
We hebben al een meisje en een jongen en meer soorten zijn er niet….

Een wezenlijker argument
Maar een wezenlijker argument zou kunnen zijn: de ouders stellen hun lichaam aan de ziel ter beschikking om samen tot verwerking en bewustwording te komen. Hieraan gehoor geven vanuit het onderbewuste is belangrijker dan allerlei verstandelijke argumenten.

Kijkend naar je kinderen leer je als ouders veel over jezelf en je eigen levensopdracht. Kinderen zijn meestal de leraren van de ouders.

Copyright en alle rechten: Anna Lamb-JanssenBewerken

Bewustwording en integratie van spiritualiteit